Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2021. – 2028. godine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 27.09.2021. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 04.11.2021. godine, donio Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH od 2021.- 2028. godine (PF BiH broj 01-02-994/18 od 04. novembra 2021. godine), koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 98/21.

Elektronsku verziju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH od 2021.- 2028. godine (bosanska, hrvatska, srpska verzija), možete preuzeti na dole navedenim linkovima.