Timovi FUCZ uključeni u potragu za dvojicom nestalih mladića koji su automobilom sletjeli u rijeku Bregavu kod Stoca

Na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, FUCZ se uključila u potragu za nestalim mladićima koji su automobilom sletjeli u rijeku Bregavu na lokalitetu Pitića brijeg na području Stoca. Prethodno se stolačkoj policiji kasno navečer (12. 2.) obratila majka jednog od mladića za kojeg se pretpostavljalo da se nalazio u automobilu koji je sletio u Bregavu i prijavila da njen sin nije došao kući, te da je nedostupan na telefon kao i drugi mladić koji se nalazio s njim u automobilu. Ove sumnje potkrijepili su i tragovi automobila koji su uočeni na lokaciji Pitića brijeg. FUCZ je odmah uputila tim sa spasiocima, pripadnicima federalnih specijaliziranih jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom sa roniocima i potrebnom opremom. U potragu su, osim pripadnika Federalnih specijaliziranih jedinica, uključeni i pripadnici policije, članovi ronilačkih klubova iz Mostara, GSS iz Čapljine, Čitluka i Ljubuškog, DVD Stolac i drugi. Po dolasku tima FUCZ već je pao mrak te je i vidljivost uveliko bila smanjena pa je odlučeno da će se potraga nastaviti sljedećeg dana u ranim jutarnjim satima.

Federalna uprava civilne zaštite se, na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, uključila u potragu za nestalim mladićima koji su automobilom sletjeli u rijeku Bregavu na lokalitetu Pitića brijeg na području Stoca.
Nakon što se stolačkoj policiji kasno navečer (12. 2.) obratila majka jednog od mladića za kojeg se pretpostavljalo da se nalazio u automobilu koji je sletio u rijeku Bregavu i prijavila da njen sin nije došao kući, te da je nedostupan na telefon kao i drugi mladić koji se nalazio s njim u automobilu, organizirana je potraga.
Ove sumnje potkrijepili su i tragovi automobila koji su uočeni na lokaciji Pitića brijeg.
Federalna uprava civilne zaštite odmah je uputila tim sa spasiocima, pripadnicima federalnih specijaliziranih jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom sa roniocima i potrebnom opremom.
U potragu su, osim pripadnika Federalnih specijaliziranih jedinica, uključeni i pripadnici policije, članovi ronilačkog kluba iz Mostara Mostar, GSS iz Čapljine, Čitluka i Ljubuškog, DVD Stolac i drugi.
Usljed padavina potragu je uveliko otežavala mutna i nabujala rijeka Bregava, a po dolasku tima FUCZ već je pao mrak te je i vidljivost uveliko bila smanjena pa je odlučeno da će se potraga nastaviti sutra u ranim jutarnjim satima.