Smanjenje rizika od katastrofa

U sklopu završnih aktivnosti provođenja projekta „Prekogranična zaštita od požara“ između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalna uprava civilne zaštite pripremila je brošuru pod nazivom “Smanjenje rizika od katastrofaˮ.

Cilj brošure je da ukaže na uzroke i vrste prirodnih i drugih opasnosti, te značaju preventivnog djelovanja na smanjenju rizika od katastrofa, jer je to posao svih nas.

U realizaciji ovog projekta učestvuju Ministarstvo sigurnosti BiH i Institut zaštite od požara i eksplozija – INZA iz Sarajeva  u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a Crne Gore i FORS Montenegro. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Bosanski jezik

Hrvatski jezik

Srpski jezik