Tim FUCZ u Tirani isporučio 50 tona kukuruza i pšenice kao pomoć Vlade FBiH Republici Albaniji nakon nedavnih katastrofalnih poplava

Za transport ove humanitarne pomoći Vlada FBiH zadužila je FUCZ da realizira ovu aktivnost koristeći pomoć nadležnih državnih institucija Bosne i Hercegovine i propisanih procedura primanja/upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju zahtjevu koji je Bosni i Hecegovini upućen putem Evroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC). Prethodno je Vlada Federacije BiH na hitnoj sjednici donijela Odluku da, povodom zahtjeva za pružanje međunarodne humanitarne pomoći Republici Albaniji, iz svojih robnih rezervi dodijeli 25 tona merkantilnog kukuruza u zrnu i 25 tona pšenice u zrnu.

Tim FUCZ u Tirani je isporučio 50 tona kukuruza i pšenice kao pomoć Vlade Federacije BiH Republici Albaniji.
Nakon Odluke Vijeća ministara BiH o upućivanju međunarodne pomoći, te prethodno obavljenih administrativnih, carinskih procedura i drugih priprema konvoj sa humanitarnom pomoći koji čini tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Sarajeva i Livna sa dva šlepera i dva vozila iz Sarajeva je krenuo u ranim jutarnjim satima, 13. decembra, kako bi transportovao donaciju od 25 tona kukuruza i 25 tona pšenice kao pomoć Vlade Federacije BiH Republici Albaniji koju su nedavno pogodile katastrofalne poplave.

Prethodno je Vlada Federacije BiH na hitnoj sjednici donijela Odluku da, nakon zahtjeva za pružanje međunarodne humanitarne pomoći Republici Albaniji, iz svojih robnih rezervi dodijeli 25 tona merkantilnog kukuruza u zrnu i 25 tona pšenice u zrnu.

Vlada FBiH za transport ove humanitarne pomoći zadužila je FUCZ da je realizira koristeći pomoć nadležnih državnih institucija Bosne i Hercegovine i propisanih procedura primanja/upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju shodno potpisanom Memorandumu o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o upravljanju u slučaju nesreća potpisanog 2013. godine.
Ovakvu odluku Federalna vlada je donijela nakon što je usvojila informaciju o zahtjevu za međunarodnu pomoć Republici Albaniji. Inače, Evroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) je 4.12.2017. godine Ministarstvu sigurnosti BiH dostavio zahtjev za međunarodnu pomoć Albaniji, te ga dva dana poslije toga, putem Operativnog centra BiH, proslijedilo Operativnom centru FUCZ.

Po dobijanju potrebne dokumentacije od strane FUCZ, Ministarstvo sigurnosti BiH je pokrenulo proceduru prema Vijeću ministara BiH, odnosno dostavilo prijedlog o donošenju Odluke o pružanju međunarodne pomoći .

Početkom decembra 2017. godine obilne kiše su izazvale poplave u centralnom i južnom dijelu Republike Albanije što je uzrokovalo velike materijalne štete. Prema preliminarnim procjenama, poplavljeno je više od 15.000 hektara zemljišta, 4.715 zgrada, 41 preduzeće, 127 cesta, 177 škola, 78 mostova, 30 stanica za vodosnabdijevanje, 11 brana, 26 elektrostanica, 29 nasipa i jedna stanica za pumpanje vode. Zbog obima katastrofe upravljanje odgovorom na katastrofu preuzele su Oružane snage Republike Albanije. Tim Federalne uprave civilne zaštite na terenu sve aktivnosti dostave i distribucije pomoći na dvije lokacije južno od Tirane izvršio u koordinaciji i saradnji sa Komandom za podršku Oružanih snaga Republike Albanije.