Direktor Direkcije za zaštitu i spašavanje Republike Makedonije posjetio Federalnu upravu civilne zaštite

Direktor Solak predstavio je aktivnosti i projekte FUCZ, istakao značaj uspostave ove saradnje, a razmatrane su mogućnosti i pravci budućeg zajedničkog djelovanja. Gost iz Makedonije obišao je Federalni operativni centar i upoznao se sa opremom koju koristi ovaj centar. Zajednička poruka i sa ovog posljednjeg sastanka u Sarajevu je prijateljska i ohrabrujuća kad je u pitanju međusobna pomoć u prirodnim i drugim nesrećama, ali i u brojnim budućim zajedničkim aktivnostima u obuci i osposobljavanju pripadnika dvije civilne zaštite.

Direktor Direkcije za zaštitu i spašavanje Republike Makedonije Adnan Džaferoski posjetio je danas (18. decembar) Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) i sa direktorom Fahrudinom Solakom razgovarao o radu, razmjeni iskustava u oblasti zaštite i spašavanja i mogućnostima saradnje ove dvije Agencije
Direktor Solak predstavio je aktivnosti i projekte FUCZ, istakao značaj uspostave ove saradnje, a razmatrane su mogućnosti i pravci budućeg zajedničkog djelovanja.

Gost iz Makedonije obišao je Federalni operativni centar i upoznao se sa opremom koju koristi ovaj centar.
Direktor FUCZ Fahrudin Solak, na Filozofskom fakultetu Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” iz Skoplja, 21. novembra 2017. godine učestvovao je u Okruglom stolu na temu “Jačanje kapaciteta i resursa Zapadnog Balkana u uslovima migracijskih kriza”, a ova posjeta rezultat je zvanične posjete Direkciji za zaštitu i spašavanje Makedonije i dogovora sa radnog satanka koji je održan 22. novembra 2017. godine u Skoplju sa direktorom Direkcije Adnanom Džaferoskim kome su prisustvovali direktor FUCZ Fahrudin Solak, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Nedžad Korajlić i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” iz Skopja prof. dr. Ratko Duev.

Inače, Republika Makedonija je poslije majskih poplava 2014. godine u Bosnu i Hercegovinu poslala tim vatrogasaca sa vozilom i opremom koji je, zajedno sa pripadnicima FUCZ, pružao pomoć ugroženim područjima.
Deset pripadnika FUCZ sa visokotlačnim pumpama za vodu i drugom opremom i još četiri vatrogasca Civilne zaštite Kantona Sarajevo sa dva vatrogasna vozila, od 12. do 21. avgusta 2016. godine pomagali su u Skoplju u otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava koje su zadesile ovaj grad.

Zajednička poruka i sa ovog posljednjeg sastanka u Sarajevu je prijateljska i ohrabrujuća kad je u pitanju međusobna pomoć u prirodnim i drugim nesrećama, ali i u brojnim budućim zajedničkim aktivnostima u obuci i osposobljavanju pripadnika dvije civilne zaštite.