Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.12.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje raste, duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————————— 692 cm (pripremno stanje), jučer 654 cm,

–   Bosanski Šamac ————————— 579 cm (pripremno stanje), jučer 551 cm,

–   Orašje —————————————– 782 cm (pripremno stanje), jučer 749 cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, iznosio je 199,76 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je višii za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 58,20 m3/s.

 

Općina Gračanica. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Gračanica, na području općine Gračanica, između MZ-e Miričina i MZ-e Stjepan polje, još uvijek je poplavljeno oko 30 ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 06,00 sati, iznosio je 297 cm (nivo kada se poduzimaju mjere ZiS-a iznosi 300 cm).

Općina Doboj Istok. Prema izještaju Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, na području općine poplavljeno je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom dijelu, oko rijeke Spreče. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati,  iznosio je 100 cm, (kritična tačka je 100 cm). Padavine: kiša 3 l/m2.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 07:00 sati,  iznosio je 243 cm, (kritična tačka je 380 cm). Visina snijega je 4 cm.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Nivo rijeke Drine izmjeren jutros u 08:00 sati, na hidrološkoj stanici u Goraždu, iznosio je 139,36 cm, i trenutno je u blagom  opadanju.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka i rječica na području Kantona su u opadanju.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona je u padu. Visina vodostaja rijeke Bosne, mjereno na mjernom mjestu u Zenici, jutros 07:00 sati,  iznosio je 230 cm, i u opadanju je. U odnosu na jučer 17.12.2017.godine, vodostaj mjeren u 20:00 sati, gdje je visina vodostaja iznosila 320 cm.

 

Hercegovačko-neretvanksi kanton

Vodostaji rijeka na području Kantona u blagom su opadanju.

 

Kanton Sarajevo

Na osnovu novih informacija i saznanja sa terena, obavješteni smo da je u toku noći 15./16.12.2017. godine, uslijed obilnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina došlo do porasta vodostaja rijeka Miljacke, Željeznice, Dobrinje, Zujevine i Bosne, te njihovih manjih pritoka (potoka), kao i pojava  bujičnih, oborinskih i podzemnih voda koje su prouzrokovale poplave, na području slijedećih općina, i to:

Na području Općine Hadžići, rijeke Zujevina i Bjelašnica su se izlile na više mjesta u naseljima: Pazarić, Dupovci, Duranovići, Tarčin – Mehina Luka i ugrozile više stambenih i pomoćnih objekata, te začepile propuste ispod dva mosta. Općinska služba civilne zaštite Hadžići je angažovala građeviske mašine na raščišćavanju propusta ispod mostova i DVD-e Tarčin, na postavljanju vreća sa pijeskom i ispumpavanju vode iz objekata. Navedenim preduzetim mjerama i prestankom padavina svi vodotoci su se povukli u svoja korita.

Na području  Općine Ilidža,  došlo je do izlijevanja rijeke Željeznice u naselju Butmir i kod restorana „Brajlović“, dok se rijeka Zujevina izlila u naselju Osjek i poplavila 10 stambenih objekata i poljoprivredno zemljište. U Hrasnici su se izlili potoci Večerica i Ruževik i ugrozili jedan stambeni objekat i poplavili jednu halu u krugu „Famosa“. Općinska služba civilne zaštite Ilidža je angažovala građevisnke mašine, kao i povjerenike civilne zaštite na mjestima gdje je došlo do poplava koji su postavljali vreće sa pijeskom. Prestankom padavina i navedenim preduzetim mjerama prestala je opasnost od poplava.

Na području Općine Trnovo, izlile su se rijeke: Rakitnica (u Šabićima poplavila stambene i pomoćne objekte), Željeznica (u rejonu Gareža i Ilovica poplavila stambene objekte, u noćnim satima evakuisana jedna osoba), Bijela (u rejonu Bara poplavila poljoprivredno zemljište) i Crna Rijeka. Bujične i oborinske vode su izazavle štete na putu Bare-Ostojići. Općinska služba civilne zaštite je angažovale dvije građevinske mašine na raščišćavanju korita rijeke Rakitnice. Prestankom padavina nivoi vodostaja su se smanjili i u toku dana sve rijeke su se vratile u svoja korita.

Na području Općine Novi Grad  došlo je do izlijevanja vode na poljoprivredno zemljište, u ul. Dobroševićka br. 164. Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad su odmah izašle na navedenu lokaciju i preduzeli mjere na spriječavanju izlijevanja vode prema stambenom i pomoćnim objektima.

 

Ekipe Kanonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi civilne zaštite su i dalje nalaze u stanju pripravnosti, prate stanje na terenu i preduzimaju neophodne preventivne mjere za zaštitu od poplava.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju od 20:50 do 23:00 sati, u mjestu Kostela, gdje je gorjela drvena vikendica. Požar su gasili pet vatrogasaca sa dva vozila, a materijalna šteta je totalna.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Bukinjska, gdje je gorio napušteni objekat, šupa. Požari su lokalizirani i ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanksi kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju od 04:23 do 06:50 sati, gdje je gorjela lokomotiva, na pruzi od Ovčara do Konjica.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE, ELEKTRIČNE I SAOBRAĆAJNE MREŽE  

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane mutnoće pitke vode na izvorištima vodoopskrbnog sistema grada Bihaća. Potrošačima se i dalje preporučuje preventivno prokuhavanje vode, prije upotrebe za piće.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e “Stari Vitez”, i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ Ahmiće, naselje Pirići, jednom tjedno.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA – UTOPLJENICIMA

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

I dalje se nastavlja potraga za tijelom nestale osobe u kojoj učestvuju pripadnici Federalne uprave CZ-e, Kantonalnih uprava CZ-e Sarajevo i Ze-Do Kantona, , te ostali spasioci koji se nalaze na terenu gdje je nastavljena potraga za nestalim licem, koja se provodi već šesti dan.

Danas se na terenu nalazi 50 uposlenika FUCZ-e, veći broj volontera, jedna posada GSS-a Visoko, pripadnici specijalne jedinice MUP-a Ze-Do kantona, te 13 pripadnika DVD-e Doboj-Jug.

 

Pretraga za nestalom osobom vrši se vizuelnom metodom sa kopna, koristeći dvoglede i kamere, te sa čamcima, od ušća Miljacke u Bosnu, do Doboja.

 

Baza operacija Federalne uprave civilne zaštite iz Visokog, premještena je u Federalnu upravu civilne zaštite, u Sarajevu.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. U dane 16. i 17.12.2017.godine, vatrogasci su vršili potragu za utopljenikom, a jutros 18.12.2017.godine, u 07:25 sati, imali su tehničku intervenciju, poslije saobraćajne nesreće na putu M-17.

Općina Zavidovići. Dana 17.12.2017.godine, i na području  ove općine vršila se vizuelna potraga sa obala i mostova rijeke Bosne, za tijelom nastradalog mladića. Poseban akcent dat je na  tzv. “džepove”, gdje voda često nanosi materijal,  te je iz tog razloga  na lokalitetu  zvanom „Omećak“, gdje je stvorena vještačka brana angažovana  radna mašina na čišćenju i pročepljenju vodotoka.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite koji su bili u misiji dostave međunarodne pomoći Republici Albaniji, sinoć oko 22:30 sati, vratili su se u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevo. Misija dostave međunarodne pomoći uspješno je završena.

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

 

INFORMACIJA o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH:

 

Nivo vodostaja na većini vodomjernih stanica na slivu rijeke Save ima trend stagnacije ili opadanja. Što se tiče rijeke Save i dalje se bilježi blagi trend porasta vodostaja koji iznosi oko 2 cm po satu. Prema prognoznom modelu očekuje se da 18.12. na 19.12. 2017.godine, maksimalni nivo vodostaja na HS Slavonski Šamac i HS Slavonski Brod dostigne maksimalnu visinu, a koja bi i tada trebala biti niža od kota mjerodavnih za proglašenje početka redovne odbrane od poplava, nakon čega bi, ako se prognoze ostvare, bilo za očekivati da dođe do stagnacije i opadanja vodostaja i na ovim vodomjernim stanicama.

 

Na osnovu meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH za narednu sedmicu očekuje se pad temperatura i prestanak padavina, pa samim tim i sniženje nivoa vodostaja.

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA

 

U skladu sa Odlukom br.: 21-1/25-12-456/17 od 18.12.2017.godine, proglašene su redovne i vanredne mjere odbrane od polava na poplavnom području rijeke TMT (Tihaljina-Mlini-Trebižat), i rijeke Vrioštice, područje općine Ljubuški.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao Zeleni meteoalarm za područje cijele Bosne i Hercegovine, što ne zahtjeva posebno upozorenje.

 

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE