Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju na području Kantona Sarajevo za dan 17.12.2017.godine, do 16:30 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Kanton Sarajevo

Prema informacijama dobijenih od općinskih službi civilne zaštite s području Kantona Sarajevo nivoi vodostaja su u opadanju, voda se tokom noći povukla u svoja korita, tako da trenutno nema poplavljenih stambenih i drugih objekata. Pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi civilne zaštite su u stanju pripravnosti i nastavit će sa aktivnostima praćenja stanja nivoa vodostaja na području Kantona Sarajevo.

O S T A L O

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA – UTOPLJENICIMA

I danas je vršena intenzivna potraga za nestalom osobom, koja je pala u Miljacku u Sarajevu. U današnju potragu uključeno je 150 uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite, općinske službe civilne zaštite, pripadnici GSS-a, SRK „Neretva“, profesionalnih vatrogasnih jedinica, dobrovoljnih vatrogasnih društava, specijalne jedinice MUP-a i oko 100 volontera.

Baza operacija Federalne uprave civilne zaštite iz Visokog je prebačena na Kamberovića polje u Zenici.

Pretraga se vršila od ušća Miljacke u Bosnu prema Visokom, a odatle prema Kaknju, Zenici i Doboju.

Kanton Sarajevo

U toku dana nastavljena je akcija pretrage za tijelom lica koje je 13.12.2017. godine upalo u rijeku Miljacku na Dolac Malti,  Općina Novo Sarajevo.

U skladu sa procijenjenom situacijom na terenu angažovane su bile organizovane snage zaštite i spašavanja i to: direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovi najbliži saradnici i drugi pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 45 vatrogasaca (pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i DVD), 5 pripadnika Gorske službe spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo koji su obučeni i osposobljeni za spašavanje na vodi, 10 pripadnika Gorske službe spašavanja Novi Grad, 35 pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, te pripadnici općinskih službi za civilnu zaštitu.

Navedene organizovane snage zaštite i spašavanja su angažovane bile na detaljnom pretraživanju korita rijeke Miljacke od mjesta nesreće pa nizvodno do Sastavaka, kao i pretraživanju korita rijeke Bosne od Sastavaka pa nizvodno prema Ilijašu.

Do sada akcija pretrage nije dala rezultata ali  se ista nastavlja sve dok se tijelo preostale osobe ne pronađe.

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, je jutros u 05:50 sati, od strane građanina primio informaciju da je jedna starija osoba nestala u toku jučerašnjeg dana (oko 22:00 sata) iz ustanove za  smještaj starih osoba, koja se nalazi u naselju Briješće. O navedenom su odmah obavješteni direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegov pomoćnik za mjere zaštite i spašavanja, te Općinska služba civilne zaštite Novi Grad, koja je po dogovoru odmah angažovala Gorsku službu spašavanja Općinske službe civilne zaštite Novi Grad.

Prema dobijenim informacijama od Općinske službe civilne zaštite Novi Grad, pripadnici njihove Gorske službe spašavanja, su danas u 11:27 sati, u rejonu Rajlovca, Općina Novi Grad pronašli beživotno tijelo starije osobe, nestale iz ustanove za  smještaj starih osobe koja se nalazi u naselju Briješće.

U potrezi za nestalom osobom Općinskoj službi civilne zaštite Novi Grad, podršku su davali pripadnici IV Policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE