Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.12.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u porastu je duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————————— 654 cm (pripremno stanje), jučer 632 cm,

–   Bosanski Šamac ————————— 551 cm (pripremno stanje), jučer 497 cm,

–   Orašje —————————————– 749 cm (pripremno stanje), jučer 719 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, iznosio je 199,72 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je višii za 15 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 59,20 m3/s.

Općina Gračanica. Uslijed povećanog vodostaja rijeke Spreče koji u 0700 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosi 335 cm (vodostaj na kojem se preduzimaju mjere ZiS-a 300 cm) trenutno  je poplavljeno oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta. Za sada nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata.

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. U mjestu Alagića Polje juče u toku dana, došlo je izlijevanja rijeke Blihe, a u mjestu Krkojevci, rijeke Sane. Poplavljeno je uglavnom priobalno i poljeprivredno zemljište. U toku noći došlo je do stagnacije vodostaja. Obzirom da je zabilježena manja količina padavina očekujemo da će se nastaviti opadanje vodostaja na svim vodotocima kako u Sanskom Mostu tako i u ostalim područjima na USK-u.

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati  iznosio je 116 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Padavine: kiša 2,5 l/m2.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 07:00 sati  iznosio je 292 cm, (kritična tačka je 380 cm).

Padavine: kiša 1 l/m2.

Vatrogasna jedinica grada Bihać, imala je intervenciju, na ispumpavanju vode iz pomoćnih objekata u Mjestu Vedro polje, u vremenu od 10:30 do 15:05 sati. Uzrok oborinske vode.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine B. Petrovac, imala je intervenciju, na ispumpavanju vode iz pomoćnih objekata u prigradskom naselju, u vremenu od  08:24 do 11:10 sati.Uzrok oborinske vode.

Srednjobosanski kanton

Vodostaj rijeka  na području Kantona je u porastu.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona je visokog vodostaja.

Visina vodostaja rijeke Bosne mjereno na mjernom mjestu u Zenici  iznosi 320 cm.

Hercegovačko-neretvanksi kanton

Vodostaji rijeka na području naše županije su u blagom opadanju.

Grad Mostar. Rijeka Buna se izlila na kolnik na relaciji Buna – Blagaj, lokalitet Podpetak, ali je put prohodan.

Vodostaj rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 08:00 sati 504 cm 850 cm
Trebižat Humac 08:00 sati     319 cm 280 cm
Krupa Dračevo 08:00 sati     168 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati     100 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     295 cm 265 cm

 

Stanje na Hidro-elektranama

 

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:04 sati  261,83 m n.v.

(max. 270 m)

   90 m3/s  
Grabovica 07:05 sati   157,19 m n.v.                          (max. 159 m)      0 m3/s  
Salakovac 07:06 sati   121,63 m n.v.           (max. 123,10 m)  100 m3/s  
Mostar 07:07 sati     75,82 m n.v.                (max. 78 m)  300 m3/s  
Rama 07:07 sati   564,20 m n.v.              (max. 595 m)      0 m3/s  
Mostarsko Blato 07:07 sati          223,82 m n.v.

(max ….)

  40 m3/s  

 

Kanton Sarajevo

Prema informacijama dobijenih od općinskih službi civilne zaštite s području Kantona Sarajevo nivoi vodostaja su u opadanju, voda se tokom noći povukla u svoja korita, tako da trenutno nema popljavljenih stambenih i drugih objekata. Pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi civilne zaštite su u stanju pripravnosti i nastavit će sa aktivnostima praćenja stanja nivoa vodostaja na području Kantona Sarajevo.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara, dimnjak na privatnom stambenom objektu, požar je ugašen.

OŠTEĆENJE VODOVODNE, ELEKTRIČNE I SAOBRAĆAJNE MREŽE 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane mutnoće pitke vode na izvorištima vodoopskrbnog sistema grada Bihaća, što je ustanovljeno analizom. Potrošačima se preporučuje preventivno prokuhavanje i puštanje vode da se istaloži, prije upotrebe za piće.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Uslijed topljenja snijega i ranijih obiljnih padavina zbog zamućenja voda iz cjevovoda Gradskog vodovoda nije za piće.

Kanton 10

Općina Drvar. Na dionici puta Resanovci – Drvar došlo je do urušavanja potpornog zida te se promet odvija naizmjenično jednom trakom.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Policijska stanica Bihać, je dostavila službenu zabilješku o pronađenom NUS-u u Ulici Žrtava srebreničkog genocida. NUS je pronađen prilikom izvođenja građevinskih radova na oko jedan metar dubine. Na lice mjesta izašao je vođa Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite i utvrdio da se radi o avionskoj bombi iz drugog svjetskog rata i da je potrebno oformiti poseban tim za uklanjanje pronađenog NUS-a. Radovi na lokaciji pronalaska su obustavljeni a mjesto obilježeno.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA – UTOPLJENICIMA

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

I dalje se nastavlja potraga za tijelom nestalom osobom u kojoj učestvuju pripadnici Federalne uprave CZ, Kantonalne uprave CZ, Republičke uprave CZ, te ostali spasioci koji se nalaze na terenu gdje je nastavljena potraga za nestalim licem, koja provodi već peti dan.

Na terenu je oko 150 pripadnika FUCZ, trenutno je 70 volontera s tim da se pridružuje još određen broj volontera, 1 posada čamca RUCZ RS, 1 posada čamca SRK „Neretva“ i jedna posada čamca specijalne jedinice MUP-a Ze-Do kantona, te specijalna jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom Kantonalne uprave civilne zaštite Ze-Do kantona..

Pretraga se vrši od ušća Miljacke u Bosnu prema Visokom, a odatle prema Kaknju, Zenici i Doboju.

Baza operacija Federalne uprave civilne zaštite iz Visokog je prebačena na Kamberovića polje u Zenici.

Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana nastavljena je akcija pretrage za tijelom lica koje je 13.12.2017. godine upalo u rijeku Miljacku na Dolac Malti,  Općina Novo Sarajevo.

U skladu sa procijenjenom situacijom na terenu su bile angažovane organizovane snage zaštite i spašavanja i to: direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovi pomoćnici za mjere zaštite i spašavanja i zaštitu od požara i vatrogastvo i drugi pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 25 pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 15 pripadnika DVD, 16 pripadnika Gorske službe spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo koji su obučeni i osposobljeni za spašavanje na vodi, 8 pripadnika Gorske službe spašavanja Novi Grad, 46 pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, 15 pripadnika iz Federalne uprave policije iz sastava Jedinice za posebne namjene, koji su osposobljeni da vrše spašavanje na vodi i pod vodom, te pripadnici općinskih službi za civilnu zaštitu.

Navedene organizovane snage zaštite i spašavanja su detaljno pretraživale korito rijeke Miljacke od mjesta nesreće pa nizvodno do Sastavaka, kao korito rijeke Bosne od Sastavaka pa nizvodno prema Ilijašu.

Do sada akcija pretrage nije dala rezultata ali se ista nastavlja sve dok se tijelo stradale osobe ne pronađe.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao Zeleni meteoalarm za područje cijele Bosne i Hercegovine, što ne zahtjeva posebno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE