Tag Archive for: civilna

FUCZ učestvovala u Regionalnoj vježbi pružanja pomoći u slučaju hemijske nesreće sa prekograničnim posljedicama

Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih…