Sedam pripadnika FUCZ i dva licencirana psa za potrage u lavinama i ruševinama uspješno završili zimsku vježbu Saveza Gorskih službi spašavanja u BiH

Na vježbi je učestvovalo ukupno 57 članova Saveza GSSUBIH, Hrvatske gorske službe spašavanja i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Vježba se sastojala od pet radnih tačaka koje su obuhvatale rad sa psima u lavinama, sidrišta u snijegu i ledu, sistemi za podizanje i spuštanje, rad sa GPS uređajem te transport unesrećenih “aki čamcem”. Pripadnici FUCZ su iskazali visok nivo znanja i želje za radom u ovakvim situacijama kao i maksimalnu ozbiljnost i profesionalnost.

U okviru godišnjeg plana obuke Saveza Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSUBIH), 9. i 10. marta 2018. godine održana je zimska vježba. Domaćin vježbe bila je GSS HBŽ Livno (Kanton br.10), a održana je na lokalitetu prevoja Vaganj u pograničnom dijelu sa Republikom Hrvatskom. Na vježbi je učestvovalo ukupno 57 članova Saveza GSSUBIH, Hrvatske gorske službe spašavanja i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). FUCZ je predstavljalo sedam članova sa kojima su bila i dva licencirana psa za potrage u lavinama i ruševinama.

Vježba se sastojala od pet radnih tačakakoje su obuhvatale rad sa psima u lavinama, sidrišta u snijegu i ledu, sistemi za podizanje i spuštanje, rad sa GPS uređajem te transport unesrećenih “aki čamcem”.

Pripadnici FUCZ su iskazali visok nivo znanja i želje za radom u ovakvim situacijama kao i maksimalnu ozbiljnost i profesionalnost.