Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.03.2018.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

 

Na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save, bilježi se stagnacija i blago opadanje vodostaja. Zbog intenzivniih padavina koje se očekuju tokom vikenda prognozira se povećanje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save, u Federaciji BiH.

Nadalje, imajući u vidu trenutne vodostaje na rijekama Una i Sana, koji su na nivou obavještavanja o mogućem plavljenju, obavještavaju se službe nadležne za provođenje mjera zaštite na ovom području, te se preporučuje povećan oprez zbog mogućeg izlijevanja rijeka iz korita i plavljenja okolnog terena, objekata i infrastrukture.

Na rijeci Savi vodostaji su trenutno u stagnaciji. Na mjerodavnoj vodomjernoj stanici Slavonski Brod u ovom trenutku preostalo je nešto više od 20 cm do dostizanja nivoa pri kojima se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava, koje se odnose na zaštitne vodne objekte na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina, dok je na vodomjernoj stanici Slavonski Šamac, preostalo još 80 cm, do dostizanja navedenog nivoa. Prema prognoznom modelu ukazuju da postoji mogućnost dostizanja ovih nivoa krajem sedmice.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaji svih rijeka i rječica sliva rijeke Une, na području ovog Kantona i dalje su u blagom opadanju ili stagnaciji. Nastavlja se normalizovanje stanja u gradovima i  općinama u kojima je došlo do izlijevanja vodotokova iz korita.

Oborinske i podzemne vode plave dvorišta, poljoprivredne površine i objekte, a čemu doprinose i neočišćeni odvodni kanali.

 

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u Bihać u 07:00 sati, iznosio je 118 cm, a jučer u isto vrijeme je iznosio 132 cm, i u blagom je opadanju. Voda se još nije povukla iz stambenih i pomoćnih objekata. Jučer je prijavljena pojava klizišta na području MZ-e Vrsta. Izvršena je evakuacija stoke iz dva objekta, na ugroženim područjima.  Na dionici regionalnog puta Kulen Vakuf-Martin Brod, zbog klizišta u mjestu Priboj, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Na jednom dijelu lokalnog puta Kulen Vakuf-Klisa, voda se povukla sa kolovoza ali saobraćaj i dalje nije upotpunosti  uspostavljen. Jučer, u toku dana, došlo je do izlijevanja vode na putu Pokoj-Zulići-Zulići stadion.

Vodostaj rijeke Une iznosi 118 cm, (kritična tačka je 100 cm). Padavine: 1 l/m2.

 

Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je dvije intervencije na ispumpavanju vode iz dvorišta i pomoćnog objekta na istoj lokaciji, a uzrok plavljenja su oborinske vode.

 

Grad Cazin. Vodostaj rijeke Mutnice je u opadanju i u 06:00 sati, iznosio je 197 cm, što je za 11 cm niži u odnosu na vodostaj od jučer u isto vrijeme. Rijeka Mutnica  se povukla u korito. Preko mosta prema Vilenjači obustavljen je saobraćaj na putu Stijena-Vilenjača.

 

Općina Ključ. Vodostaj rijeke Sane u 06:00 sati, iznosio je 203 cm, a vodostaj rijeke Sanice u 05:00 sati, iznosio je 256 cm, vodostaji su i dalje u opadanju. Rijeke Sana i Sanica su se izlile na poljoprivredno zemljište, ali nema ugroženih objekata.

 

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 07:00 sati, iznosio je 326  cm, što je za 30 cm niži vodostaj u odnosu na jučer u isto vrijeme, kada je bio 356 cm. Prema podacima od jučer, na području Mahale ponovo je došlo do rasta podzemnih voda i prijetile su ponovnom ulasku vode u kuće koje su bile poplavljene u toku protekla dva dana. Na području grada voda je prodrla u dvadesetak objekata. Dok je nekoliko desetina stambenih i pomoćnih objekata poplavljeno, te dvorišta i poljoprivredne površine. Poplavljena naselja su Mahala, gdje je ugrožena i osnovna škola,  te Novo Naselje, Muhići, Zdena, Krkojevci, Redak, Šabića Klanac, Stari Majdan, Trnova i Alagića Polje.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 326 cm, (kritična tačka je 380 cm). Padavine: 3 l/m2.

 

Općina Bosanska Krupa. Vodostaj rijeke Une  u 07:00 sati, iznosio je 281 cm, a  jučer u 07:00 sati, iznosio je 296 cm. Rijeka Una se izlila iz svog korita i poplavila nekoliko stambenih i pomoćnih objekata u MZ-e Centar, MZ-e Krupa II, MZ-e Otoka, te lokalni put Halkići-Drenova glavica i dio lokalnog puta u MZ-e Ivanjska. Rijeka Krušnica se izlila iz svog korita i poplavila je poljoprivredno zemljište te nekoliko pomoćnih objekata, kao i dio lokalnog puta u MZ-e Zalug i MZ-e Centar. Vodostaj Krušnice iznosi 364 cm i u periodu od 24 sata, opao je za 18 cm. Iz svojih korita izlili su se i potoci Baštra,  Bukovska i Svetinja. Vodostaj je u blagom opadanju i vode se povlače u korita rijeka i potoka sa poplavljenih područja.

 

Općina Velika Kladuša. Vodostaj rijeke Kladušnice, niži je u odnosu na jučer u 06,00 sati, za 27 cm i sada iznosi 150  cm. Voda se postepeno povlači u korito. Vodostaji i ostalih rijeka i rječica su u opadanju.  I dalje je poplavljen priobalni pojas uglavnom poljoprivrednih površina. Nema opasnosti za stambene i druge objekte.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu, duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07,00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ———– ————–     708 cm (pripremno stanje), jučer 701 cm,

–   Bosanski Šamac ———————–     571 cm (pripremno stanje), jučer 569 cm,

–   Orašje ———————————–    789 cm (pripremno stanje), jučer 785 cm.

 

Tuzlanski kanton 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, iznosio je 199,32 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 13 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 69,00 m3/s.

 

Općina Gračanica. Prema izvještaju iz Općinske službe civilne zaštite Gračanica, vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac, izmjeren jutros u 07,00 sati, iznosio je 323 cm (mjere odbrane od poplava se preduzimaju kada nivo dostigne 300 cm). Pod vodom se trenutno nalazi cca 30 ha poljoprivrednog zemljišta, u priobalnom dijelu.

Općina Doboj Istok. Prema izvješaju iz Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, na području općine pod vodom se trenutno nalazi cca 20 ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih infrastrukturnih ili stambenih objekata.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je u granicama normalnog.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren jutros u 07:30 sati, iznosio je 283 cm, dok je jučer iznosio 269 cm (na 280 cm počinje redovna obrana od poplava).

 

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji svih vodenih tokova na području Kantona, izmjereni jutros u 08:00 sati, većinom su u blagom opadanju, osim rijeke Vrbas, koja je samo na vodomjernim stanicama HS Doljan i HS Gornji Vakuf, u blagom porastu.

 

Kanton 10

Općina Drvar. Došlo je do izlijevanja rijeke Unac, koja je poplavila lokalnu prometnicu prema selima Bastasi i Mokrinoge, te je promet u prekidu prema navedenim selima.

U selu Bastasi poplavljeno je i poljoprivredno zemljište i voda se izlila u šest stambenih objekata, u kojima su poplavljene podrumske prostorije.

U toku noći došlo je do blagog opadanja vodostaja i povlačenja vode sa prometnice.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 07:30 sati  496 cm 850 cm
Trebižat Humac 07:30 sati  283 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:00 sati 189 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati  101 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 267 cm 265 cm

 

 

POŽARI

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj.  Pripadnici vatrogasne jedinice općine Maglaj, imali su intervenciju na gašenju požara u kojem je gorio dimnjak, u mjestu Liješnica.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice općine Novi Travnik, imali su intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, na zgradi u ulici Kalinska. Požar je ugašen.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – ZRAKA

 

Tuzlanski kanton 

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 14.03.2018 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC-e, Bukinje, Lukavac i Mobilna: Čelić, dok se na lokalitetu Živinice nije mogao ocijeniti.

 

OBLAST  VODOSNABDIJEVANJA

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog povećanja mutnoće vode na izvorištima potrošačima se i dalje preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA

 

Tuzlanski kanton 

Općina Gradačac. Uposlenici Fedralne uprave civilne zaštite, jučer su u toku dana obavljali poslove na uklanjanju eksplozivnih sredstava, na području općine Gradačac.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD                                                               

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za područje Bosne i Hercegovine i za danas je izdao Zeleni mateoalarm, koji ne zahtjeva posebno upozorenje.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE