Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.11.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na elektro instalacijama, na privatnom stambenom objektu, u ulici 15. Maja. Požar je lokaliziran i ugašen.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 27.11.2017 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i mobilna: Kalesija, dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od OSCZ Doboj Istok o pronalasku municije 7,9mm…..45 komada. O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od policijske stanice Bosanska Krupa, da je u mjestu Vranjska, pronađena tromblonska kumulativna mina. O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 27.11.2017.godine nakon dojave građanina o pronalasku eksplozivnog sredstva u mjestu Vran potok. Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite izašao je na lice mjesta i tom prilikom preuzeo  jedan projektil kalibra 76 mm.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije prijave o pronalsku eksplozivnih sredstava i to:

  • Općina Travnik, lokalitet Turbe, radi se o granati,
  • Općina Travnik, lokalitet Karaula, Krčevine, radi se o ručnoj bombi.

O zaprimljenim prijavama obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE