Na lokalitetu Kalesija Grad-Olanovica u općini Kalesija deminirano skoro 100 hiljada kvadratnih metara sumnjive površine

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, “Tuzla B”, demineri dva tima iz HNK-a, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 i POEK tim sa tri prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi.  Pronađene su PP mine (PMR-2A) i komad  NUS-a, odnosno artiljerijsko zrno 105 mm.

Omogućen je siguran pristup poljoprivrednim površinama i njihovo korištenje kao i čišćenje odvodnih kanala i njihovo ponovno stavljanje u funkciju isušivanja naplavljenog zemljišta. Stvoreni su i uslovi za sigurniji saobraćaj putnom komunikacijom i život romske populacije u ovom naselju.

Na lokaciji “Kalesija Grad-Olanovica  1D”, dva kilometra od Kalesije, deminirano je, odnosno očišćeno 98.744,00 m² sumnjive površine.

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Žepče B”, “Tuzla B”, demineri dva tima iz HNK-a, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 i POEK tim sa tri prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi.

Ukupno je tehnički izviđeno 98.744,00 m² sumnjive površine, od čega manuelno 10.744,00 m², a mašinske pripreme 88.000,00 m².

Na ovom zadatku pronađene su PP mine (PMR-2A) i komad NUS-a, odnosno artiljerijsko zrno 105 mm.

Nakon ove aktivnosti tehničkog izviđanja omogućen je siguran pristup poljoprivrednim površinama i njihovo korištenje kao i čišćenje odvodnih kanala i njihovo ponovno stavljanje u funkciju isušivanja naplavljenog zemljišta.

Obzirom da se rizična površina nalazila u neposrednoj blizini asfaltne putne komunikacije koja povezuje Kalesiju sa regionalnim putem Tuzla-Zvornik, te u neposrednoj blizini naselja, ovim je postao sigurniji saobraćaj ovom komunikacijom, kao i život romske populacije u ovom naselju.

Do sada je na području općine Kalesija završeno 17 deminerskih zadataka sa ukupno preko milion kvadratnih metara očišćene površine. FUCZ će i u 2018. godini nastaviti sa deminiranjem na području ove Općine.