Pripadnici FUCZ u Tuzli na Finalnoj planskoj konferenciji za NATO vježbu otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017“

Poslije ove kompleksne vježbe, tokom koje će se vršiti obuke i vježbe sa iskusnijim, obučenijim i opremljenijim službama, Bosna i Hercegovina bi u budućnosti trebala samostalno i efikasno odgovoriti na prirodne katastrofe a vježbom će se ojačati vještine i sposobnosti individualnih učesnika i međunarodnih i lokalnih timova.

Kako na ovim pripremama, tako i na terenskoj vježbi u septembru, značajnu ulogu sa svim postojećim kapacitetima imat će pripadnici Federalne uprave civilne zaštite.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i NATO Euroatlantski centar za koordinaciju djelovanja u katastrofama (EADRCC) od 15. do 18. 05. 2017. godine organizirali su Finalnu plansku konferenciju. Ova konferencija je dio završnih planiranja za održavanje NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017” koja će se u Tuzli i okolini održati u septembru ove godine i na koju je dolazak potvrdilo više od 500 učesnika iz 30 zemalja, kao i 350 iz Bosne i Hercegovine, kako bi provjerili spremnost djelovanja i saradnje u slučaju obilnih poplava, klizišta, odrona, zemljotresa, hemijskog akcidenta, rudarske nesreće, minskog incidenta, udesa automobila, izvora zračenja…

Tokom četiri dana trajanja finalne planske NATO EADARCC konferencije na kojoj su dogovoreni završni planovi za održavanje NATO-ove terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofa u kojima su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, učesnici vježbe obišli su osam lokacija na kojima će se odvijati različiti scenariji za izvođenje vježbe.

Na prethodnoj Prvoj planskoj konferenciji i na ovoj Finalnoj planskoj konferenciji u Tuzli, među 107 učesnika iz gotovo 30 zemalja, bili su i predstavnici Federalne uprave civilne zaštite.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić na Finalnoj planskoj konferenciji u Tuzli izjavio je da će ova vježba biti veliko iskustvo za BiH i izvrsna prilika da se nauči kako zajedno raditi na povećanju sigurnosti građana i njihove imovine prilikom prirodnih katastrofa.

Kako je rečeno, poslije ove kompleksne vježbe, tokom koje će se vršiti obuke i vježbe sa iskusnijim, obučenijim i opremljenijim službama, Bosna i Hercegovina bi u budućnosti trebala samostalno i efikasno odgovoriti na prirodne katastrofe a vježbom će se ojačati vještine i sposobnosti individualnih učesnika i međunarodnih i lokalnih timova.

Ocijenjeno je da planiranja ide veoma dobro i da će se septembarska vježba sigurno odvijati u najboljem redu.

Kako na ovim pripremama, tako i na vježbi u septembru, značajnu ulogu sa svim postojećim kapacitetima imat će pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite RS i Distrikta Brčko.