Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.03.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save, je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena  jutros u 07:00 sati, iznosila je:

–        Bosanski Brod ——————————-  478 cm (pripremno stanje), jučer 589 cm,

–        Bosanski Šamac —————————-  377 cm (pripremno stanje), jučer 444 cm,

–        Orašje ——————————————  630 cm (pripremno stanje), jučer 689 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                                                         

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,69 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 16 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,8 m3/s.

Općina Doboj Istok. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, na osnovu Odluke općinskog načelnika od 08.03.2017. godine, i dalje je na snazi stanje prirodne nesreće. Pod vodom je oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Gračanica. Na području općine Gračanica i dalje je na snazi Odluka o proglašenju stanja neposredne opasnosti od klizišta i poplava. Pod vodom je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07,00 sati iznosio je 272 cm, te je niži za 56 cm u odnosu na mjerenje od jučer.

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihaća, imala je intervencije  na gašenju požara i to:

–        od 13:00 do 13:20 sati, u mjestu Bašani, gdje je gorila trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa 1 vozilom,

–        od 15:05 do 15:30 sati, u mjestu Orljani, gdje je gorila trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa 1 vozilom, te

–        od 20:08 do 21:17 sati, u mjestu Turija, gdje je gorila šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju u vremenu od 13:07 do 13:35 sati, u mjestu Alagića Polje, gdje je gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

–        od 15:50 do 16:47 sati, u mjestu Slatina, gdje je gorila je trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

–        od 16:05 do 17:30 sati, u mjestu Stovrla, gdje je  gorila je trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom, te

–        od 18:50 do 20:00 sati, u mjestu Pećigrad, gdje je gorila šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je tri intervencije i to:

–        od 16:25 do 19:30 sati, u mjestu Todorovo, gdje je gorila šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila,

–        od 14:34 do 17:12 sati, u mjestu Todorovska Slapnica, gdje je gorila šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom, te

–        od 16:45 do 19:30 sati, u mjestu Rajnovac, gdje je gorila trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–        od  08:05 do 09:20 sati,  u naselju Karašerbeš, gdje je gorila trava i sitno rastinje,

–        od 19:00 do 22:00 sati, u Podveležju (Mali Bandol), gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

  • – od 09:55 do 11:30 sati, u Čapljinskom polju, gdje je gorila šaša,
  • – od 12:00 do 12:40 sati, u Opličićima, gdje je gorila trava i rastinje,
  • – od 12:40 do 13:15 sati, u Gabeli, gdje je gorila trava uz prometnicu,
  • – od 15:35 do 16:00 sati, u Bjelavama, gdje je gorilo rastinje, te
  • – od 22:17 do 22:30 sati, u Tasovčićima, gdje je gorila šuma i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • – od 14:45 do 17:00 sati, u Blatnici, gdje je gorila trava, nisko rastinje i borova šuma, te
  • – od 20:30 do 21:00 sati, u Međugorju, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • – od 13:00 do 13:30 sati, u naselju Glogošnica, gdje je gorila šuma, te
  • – od 13:45 do 14:20 sati, ispod platoa Muzeja „Bitke za ranjenike”, gdje je gorila trava.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama, imala je intervenciju u vremenu od 15:00 do 16:30 sati, u mjestu Lug, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervencije u vremenu od 19:10 do 22:10 sati, u mjestima Klobuku (Cvrkića Strana) i Šiljevište, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i smrekova šuma.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Na osnovu informacije dobijene od strane Općinske službe civilne zaštite općine Goražde, dana 14.03.2017.godine u naselju Ilovača, Mjesna zajednica Ilovača, došlo do požara na pomoćnom objektu, (kotlovnica), koji se proširio i na dio prizemlja kuće u kojoj se nalazi kuhinja, koja je u sklopu kafane. Odmah po dojavi u 11:35 sati, jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasca izašli su na lice mjesta, uz pomoć  šest mještana gasili su požar, koji su lokalizovali u 12:55 sati.

Pričinjena je veća materijalna šteta, u kojoj je izgorio pomoćni objekat (kotlovnica) i dio prizemlja kuće. Nije bilo povrijeđenih. Na licu mjesta su bila prisutna tri pripadnika MUP-a BPK-a Goražde.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je dvije intervencije i to:

–        na lokalitetu Gostunj, gdje je gorilo nisko rastinje, te

–       na lokalitetu Popova vrtača, gdje je gorila suha trava.

Navedeni požari su ugašeni.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je intervencije i to:

–        na lokalitet Karići, gdje je gorila suha trava,

–        na  lokalitetu naselja Mile, gdje je gorila suha trava, te

Navedeni požari su ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je dvije intervencije na području Visočice, na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave. Požari su ugašeni.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je tri intervencije na gašenju niskog rastinja.

Kanton 10

Općina Livno. Vatrogasna jedinica općine Livno, imala je intervenciju u mjestu Kovačić, gdje je došlo do požara otvorenog prostora. Gorjela je suha trava, koja je zahvatila visoko drveće ( smreke, jele i bora). Pričinjena je veća materijalna šteta.

Općina Drvar. Vatrogasna jedinica općine Drvar, imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Na intervenciju su izašli djelatnici Općinske službe civilne zaštite Drvar i djelatnici poduzeća „Komunalac“ Drvar. Zbog nepristupačnog terena, požar nije bilo moguće gasiti.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ i dalje se vrše radovi na  na rastećenju klizišta odvozom materijala i za sada je klizište stabilno.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište, za sada je stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju za 7 cm u toku 24 sata. Trenutno je pumpa u kvaru, tako da se za sada voda ne ispumpava, a određena količina vode istječe kroz tunel.

Kako je u području Ribnice usljed pomenutog klizišta došlo do prekida saobraćaja, alternativni putni pravci za naselja Brnjica je preko Bijelih voda-Kondžilo-Brnjic, za Subotinje preko Ribice i kopa Tvornice centa, a za Mramor preko Površinskog kopa Vrtlište.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – KVALITET ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 14.03.2017. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac, dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Široki Brijeg. Od strane Policijske uprave Široki Brijeg, pristigla je prijava, o postojanju NUS-a, radi se o minobacačkoj mini  60 mm (iz II svj. rata), nađena u mjestu Donji Gradac.

Općina Čapljina. Od strane Policijske uprave Čapljina, ptristigla je prijava o postojanju NUS-a, radi se o ručnoj bombi (1 kom.), nađena u Čapljinskom polju.

Prijave po prijemu proslijeđene timu Mostar „A“ i  Timu za UES FUCZ-e.

Tuzlanski kanton

Dana 14.03.2017. godine, Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Gračanica, radi se o petardama, 340 komada.

„A“ tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a, na području grada Tuzle.

U toku dana 14.03.2017. godine, izvođeni su radovi na deminiranju, na zadatku Duge Njive – Seljublje, na području općine Kalesija. Radove je izvodio „B“ tim za deminiranje iz Orašja, iz Posavskog kantona.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE