Direktor Solak sa čelnicima Kantona br. 10 u Livnu razgovarao o opremljenosti Kantonalne CZ, deminaranju i pripremi za požarnu sezonu

Na ovom sastanku bilo je govora o Evropskim modulima civilne zaštite i Mehanizmu EU za civilnu zaštitu, o provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja u FBiH, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i Dobrovoljnih vatrogasnih društava za poslove zaštite od požara u Kantonu br. 10, planiranim aktivnostima tokom 2018. godine a analizirane su i dosadašnje aktivnosti deminiranja u ovom Kantonu.

U Livnu je jučer (4. juli 2018. godine) u radnoj posjeti boravio Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), sa saradnicima. U okviru ove posjete u zgradi Vlade Kantona br. 10 održan je radno-konsultativni sastanak kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Kantona br. 10 Ivan Jozić. Sastanku su, osim predsjednika Vlade i direktora Solaka sa saradnicima, prisustvovali i v.d. direktor Uprave civilne zaštite Kantona br. 10 Željko Marijan i njegovi saradnici.
Na ovom sastanku bilo je govora o Evropskim modulima civilne zaštite i Mehanizmu EU za civilnu zaštitu, o provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja u FBiH, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i Dobrovoljnih vatrogasnih društava za poslove zaštite od požara u Kantonu br. 10, planiranim aktivnostima tokom 2018. godine a analizirane su i dosadašnje aktivnosti deminiranja u ovom Kantonu.

Na početku sastanka predsjednik Vlade Kantona br. 10 Ivan Jozić govorio je o prošlogodišnjim požarima na području ovog kantona i istaknuo dobru saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite tako da su požari brzo ugašeni. Zbog toga je i ovaj sastanak organiziran na vrijeme kako bi se omogućilo preventivno djelovanje kod požara. Bilo je govora o potrebi lociranja problema uoči požarne sezone te da se pokušaju naći rješenja za bolju tehničko-materijalnu opremljenost civilne zaštite i vatrogasnih društava u svim općina ovog Kantona. Bilo je govora i o važnosti donošenja planske dokumentacije koje će, uz ostalo, pomoći i kod apliciranja za Projekte.

Direktor Solak je govorio o tome kako će ubuduće Vlada Federacije BiH planirati sredstva za civilnu zaštitu u budžetu Federacije BiH za niže nivoe vlasti te da je italijanska Razvojna agencija spremna uložiti velika sredstva sa 0% kamate na 10 godina grace razdoblja i 30 godina rokom otplate u opremanje civilne zaštite na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

U dijelu sastanka u kojem se govorilo o deminiranju, uklanjanju i uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava u ovom Kantonu, direktor Solak je rekao kako EU planira ulagati 10 miliona eura isključivo za podršku deminiranja u BiH 2020-2021. godina u sklopu projekta IPA II. Da bi se ta sredstva dobila i uspješno implementirala 2018. i 2019. godine Solak je naglasio da je potrebno uraditi listu prioriteta MSP-LAND RELEASE – Oslobađanje zemljišta od mina i vraćanje istog vlasnicima. To je prilika svim nivoima civilne zaštite da dostave svoje liste prioriteta i apliciraju za ta sredstva. Data je i preporuka KUCZ Kantona 10 da njihov Kantonalni operativni centar organizuju sistem prikupljanja prijava NUS-a i prosljeđivanja Operativnom centru FUCZ.

Razgovarano je i o usvojenom Zakonu na nivou BiH prema kojem i civilna zaštita na sve donacije plaća porez od 17 posto.

Sudionici ovog sastanka poseban naglasak stavili su na međusobnu saradnju tokom protivpožarne sezone i najavili nastavak saradnje uz zaključak da je potrebno održavati koordinacijske sastanke i edukacije određenih struktura civilne zaštite koji su potrebni ovom Kantonu.