Zadatak na deminiranju dijela vodovoda u naselju Hrasno sumnjive površine 1.097 m² izvršio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite “Busovača B”. Nakon analize terena utvrđeno je da je prethodno deminiran dio oko tunela u kome je smješten vodovod. Zadatak obuhvata unutrašnji dio tunela dimenzija 18×200 m i dužine 618 m koji je dio infrastukturne […]

Opširnije

Dvadeset tri studenta druge godine Fakulteta političkih nauka (FPN) u Sarajevu, zajedno sa doc. dr. Zlatanom Bajramovićem, 21.03.2016. godine, posjetili su Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ). Predstavnici FUCZ upoznali su studente sa organizacijskim jedinicama ove samostalne federalne uprave, njihovom sadržaju i djelokrugu rada, između ostalog sa funkcijama Centra za obuku struktura zaštite i spašavanja, sa […]

Opširnije

Pripadnici 77. brigade Velike Britanije, u saradnji sa institucijama u Bosni i Hercegovini, od 29.02. do 11.03.2016. godine u Sarajevu su proveli vježbu odgovora na zemljotres i radiološko-hemijsko-biološke opasnosti, pod nazivom “Bold Chinthe 16”, koja je nastavak vježbe CIVIL BRIDGE 14B i Media Ops obuke održane u Sarajevu početkom decembra prošle godine. Komandno-štabni dio vježbe […]

Opširnije

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (FASTO), 09.03.2016. godine, potpisan je sporazum o poslovnoj, obrazovnoj, stručnoj i naučnoj saradnji između ove visokoškolske ustanove i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Potpisnici sporazuma su prof.dr. Nusret Smajlović, dekan FASTO-a i Fahrudin Solak, direktor FUCZ. Prof. dr. Nusret Smajlović se zahvalio direktoru Fahrudinu Solaku […]

Opširnije

Danas je (24.2.2016. godine) u Sarajevu održana 24. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba. Na sjednici su razmatrani prijedlozi Izvještaja o radu FŠCZ u 2015. godini, o radu Federalne komisije za procjenu šteta za 2015. godinu i o procijenjenoj šteti od poplava na području Unsko-sanskog kantona. […]

Opširnije

Povodom pogibije planinara na Bjelašnici, nedavno je u prostorijama Planinarskog saveza FBiH/BiH održan sastanak na temu “Sigurnost u planinama“. Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ): Fahrudin Solak, direktor, Dalila Efendić, pomoćnik direktora, Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo i Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnose s […]

Opširnije

Tema ovog sastanka bile su aktivnosti koje su do sada realizirane uz pomoć Ambasade Francuske u BiH, kao što je vatrogasna oprema koju je donirala organizacija “Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve“ (“Pompiers De L'urgence Internationale“) iz Francuske, koja već godinama pomaže vatrogasnim jedinicama u BiH. Ova organizacija uručila je Federalnoj upravi civilne zaštite uređaje za […]

Opširnije

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH, a u okviru projekta “Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u FBiH“, u Sarajevu je, 20. 1. 2016. godine, održan radni sastanak za sve koordinatore za evropske integracije sa federalnog nivoa vlasti. Cilj ovog radnog sastanka bila je jačanje mreže koordinatora za evropske integracije na […]

Opširnije

U organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak, 17.12.2015. godine, na ovoj visokoškolskoj ustanovi održan je Okrugli sto na temu “Izazovi trenutne migracijske krize: Pogled i perspektive”. Jedan od učesnika bio je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, na temu “Postupanje Federalne uprave civilne zaštite u slučaju migracijske […]

Opširnije

U Sarajevu je od 9. do 11. 12. 2015. godine održana obuka (radionica) na temu Media operacije (Media Ops) za glasnogovornike institucija u Bosni i Hercegovini koje su prve u odgovoru na katastrofu, a aktivnosti su vodili oficiri 77. brigade Armije Velike Britanije. Radionica je izvedena u cjelinama: Medijske operacije koje sprovodi Ministarstvo odbrane Velike […]

Opširnije