Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI Hercegovačko-neretvanski kanton Općina Konjic. Dana 08.11.2015. godine, u mjestu Podljubina, došlo je…