Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju u naselju Zabarje, gdje je gorjela sušara za meso. Objekt je u potpunosti izgorio, a pronađeno je i mrtvo tijelo vlasnika, koje se nalazilo na prostoru između kuće i sušare. U toku je istraga o uzroku smtri.

 

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je intervenciju gašenja požara na farmi koza u naselju Gornji Hrgovi, MZ Špionica. U požaru je u potpunosti izgorio objekat farme. Pomoć u gašenju požara pružila je i Vatrogasna jedinica Brčko Distrikta BiH. Požar je lokalizovan i ugašen.

               

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u ulici I Zeničke brigade, gdje je u Penzionerskom domu došlo do požara u jednoj od soba.

 

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

-od Policijske stanice Jablanica, da se u njihovom magacinu nalazi veća količina municije i vojne opreme,

– od Uprave policije Mostar, Policijske stanice Buna, da se na lokalitetu Kočine nalazi tenkovska granata.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku tromblonske mine na području općine Kalesija.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

ZAGAĐIVANJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, g-din. Čedomir Lukić u funkciji predsjednika Operativnog štaba Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad provođenjem Plana interventnih mjera u slučaju prekomjernog zagađenja u Kantonu Sarajevo proglasio je danas I epizodu – PRIPRAVNOST.

Stručno tijelo čine predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Hidrometerološkog zavoda Federacije BiH, te stručnjaci iz oblasti zaštite zraka i predstavnik ministarstva je upozorilo da rezultati mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti za čvrste čestice PM 10, a koje na referentnim stanicama Otoka i Ilidža dostižu do 190 mikrograma po metru kubnom.

Također, prognoza vremena za naredna tri dana Hidrometerološkog zavoda FBiH ukazuje da bi moglo doći do daljnjeg povećanja zagađenja zraka uslijed stabilnih vremenskih uslova, a prema prognozi ne očekuju se padavine ili jači vjetrovi.

Prva epizoda podrazumijeva preporuku za smanjeno kretanje naročito tokom jutarnjih i večernjih sati za rizične kategorije stanovništva u koje spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama dišnog sistema, rekovalescenti, djeca predškolskog uzrasta te starije osobe i trudnice.

Upućuje se apel vozačima da smanje upotrebu osobnih vozila na najmanju moguću mjeru, što se naročito odnosi na vlasnike starijih vozila koja imaju puno veću emisiju štetnih materija u okoliš, dok će sva vozila koja vidno emituju veće količine dima i čađi biti poslana na vanredni tehnički pregled.

Napominju da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i upućuje se poziv da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave nadležnim inspekcijama općine i Kantona, Eko telefon na broj 033/ 660- 000 ili na telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite broj 121.

Apeluju na stanovništvo Kantona da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, a upućuje se poziv svim pravnim licima, vlasnicima i korisnicima kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere, potrebne za smanjenje emisije, uključujući čišćenje svih dimovodnih instalacija,a po potrebi odgađanja svih aktivnosti koje mogu dovesti do pogoršanja kvaliteta zraka.

Inače potrebno je da javna komunalna preduzeća ¨Rad¨ i ¨Park¨ kao i svi ostali subjekti koji rade na čišćenju saobraćajnica i drugih javnih površina pojačaju svoje svakodnevne aktivnosti.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za dan 03.12.2015 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Cerik, Mobilna: Sapna. Kvalitet zraka za dan 03.12.2015 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Stari Vitez” vrši odvoz pitke vode u MZ Jardol, naselje Ljubić.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE