U Sarajevu održana Treća konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine na temu “Požari“

Ministarstvo sigurnosti BiH i UN za BiH, u saradnji sa entitetskim upravama civilnih zaštita, organizirali su u Sarajevu 02.12.2015. godine, treću konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine na temu “Požari“.

Na konferenciji je bilo govora o požarima u Bosni i Hercegovini koji su stalni izazov za civilnu zaštitu i vatrogasce, kao i za lokalne zajednice . Također, raspravljalo se o problemima i izazovima sa kojim se susreću nosioci strukture zaštite i spašavanju od požara. Konferenciju je otvorio Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ayman Ebulaban, rezidentni predstavnik UNICEF-a u BiH, kao predstavnik UN-a. Prisutnim se, između ostalih, obratio i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Konferenciji su prisustvovati predstavnici nadležnih institucija i organa iz Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od požara, eksperti, predstavnici međunarodnih institucija i organizacija, ambasada i privatnog sektora.

Moderatori prve sesije konferencije bili su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i entiteskih uprava civilne zaštite, u sklopu koje je održana prezentacija predstavnice FUCZ, Maide Mekić Skrobanović, na temu “Zaštita od požara i vatrogastvo u Federaciji BiH“.

{loadposition 2015-12-03}

Bosna i Hercegovina je 2013. godine uspostavila Platformu za smanjenje rizika od katastrofa u vidu foruma za razmjenu mišljenja koji obuhvata sve faktore društva iz različitih oblasti djelovanja koje će u svom domenu ponuditi najbolja rješenja u cilju prevencije i bolje zaštite od katastrofa. To uključuje usaglašavanje stavova o potrebama djelovanja u smanjenju rizika od katastrofa, procjenjivanje opasnosti, usaglašavanje aktivnosti, poticanje i postizanje najkvalitetnijeg odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa i razvijanje svijesti stanovništva o postojanju opasnosti od prirodnih ili drugih katastrofa.

Održavanje foruma Platforme za smanjenje rizika od katastrofa proizašlo je iz obaveze Bosne i Hercegovine, kao članice UN-a, da djeluje u skladu sa zaključcima “Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa“ UN–a, održane u januaru 2005. godine u Kobeu (Japan). Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini je donator održavanja konferencije, koja će u vidu foruma za razmjenu mišljenja biti organizirana svake naredne godine.