Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. VJ Ključ je u periodu od 19:30 do 22:40 sati, imala intervenciju u naselju Rejzovići, gdje je došlo do požara na stambenom objektu-kući. Požar je gasilo šest vatrogasaca sa tri vozila. Povrijeđenih lica nije bilo. Pričinjena je veća materijalna šteta.

Općina Cazin. Dana, 02.12.2015. godine, u periodu od 21:53 do 23:20 sati, VJ Cazin imala je intervenciju na zapaljenom dimnjaku u naselju Kapići.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Na području općine Sanski Most, sinoć od 21:30 sati, zbog kvara je van napona dio 20 kV dalekovoda Dabar, kao i dio 10 kV dalekovoda Filter stanica Zdena.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Kantonalni operativni centar civilne zaštite HNK-a, primio je informaciju od OC-a CZ Konjic da je ispod „novog mosta“ u Konjicu pronađen jedan nepoznat NUS. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Kantonalni operativni centar civilne zaštite TK-a, primio je informaciju o pronalasku NUS-a (granata 76 mm) na području naselja Seljublje. NUS je obilježen. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

 

– od strane Policijske stanice Ilidža, u ulici Terovića (Otes), pronađen jedan NUS,

– od strane građanina da je u ulici Drage Filipovića (Osjek), pronađen jedan NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili isti dan.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Busovača. Zaprimljena informacija o pronalasku NUS-a na lokaciji grad-centar. Prijavljeno više komada ručnih bombi. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE