Federalnoj upravi civilne zaštite uručena vatrogasna oprema

Doniranu opremu Federalna uprava civilne zaštite uručila je vatrogasnim jedinicama u općinama na području FBiH i Brčko Distriktu.

Na prigodnoj ceremoniji, 02.12.2015. godine, u deminerskom centru Federalne uprave civilne zaštite u Azićima kod Sarajeva, nevladina organizacija “Pompiers De L'urgence Internationale“ (“Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve“) iz Francuske, koja godinama pomaže vatrogasnim jedinicama u BiH, uz posredovanje ambasade Francuske u BiH, uručila je Federalnoj upravi civilne zaštite 300 uređaja za disanje.

Ceremoniji primopredaje je prisustvovala NJ.E. Claire Bodonyi, ambasadorica Francuske u BiH i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Primopredaji je prethodila dvodnevna obuka za vatrogasce i pripadnike FUCZ na kojoj su stručnjaci iz Francuske prenijeli znanja i iskustva iz oblasti vatrogastva i korištenja opreme.

Donirana oprema sadrži kompletan respiratorni aparat, i to izolacione aparate za disanje „Drager“, „Matissec“, maske za izalacioni aparat, boce (300 bara) za izolacioni aparat za disanje, vodič linija individualne zaštite i alarmni sistem.

Federalna uprava civilne zaštite ovu doniranu opremu uručila je vatrogasnim jedinicama u općinama na području FBiH i Brčko Distriktu.

{loadposition 2015-12-02}

Donirana oprema olakšat će intervencije jedinica za pružanje prve pomoći u slučajevima požara, curenja plina, a posebno za gašenje požara u zatvorenim prostorima.