Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je jednu veću intervenciju na gašenju požara u 10:30 sati, u ulici Hafiza Ibrahima Trebinjca br.22., općina Stari Grad, gdje je došlo do izbijanja požara na krovu porodične kuće. U intervenciji je učestvovalo devet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 11:23 sati. Povrijeđenih nije bilo, dok je pričinjena znatna materijalna šteta.

 

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik.Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara stambenog objekta – kuće u naselju D. Moranjci.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevo je situacija sa zagađenošću zraka bez značajnijih promjena u odnosu na prethodne dane, i karakterišu je visoke koncentracije prašine. Koncentracije sumpordioksida i drugih mjerenih polutanata su relativno niske i ne prelaze granične vrijednosti. Na snazi je epizoda Pripravnosti i nadležne institucije će poduzeti mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica.

Dana, 07.12.2015. godine, zbog zagađenosti zraka proglašen je stepen PRIPRAVNOSTI. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednih 48 sati na području grada Zenice očekuju se stabilni meteorološki uslovi, koji pogoduju rastu koncentracija polutanata. Preporučuje se građanima Zenice da smanje boravak i kretanje na otvorenom u periodu povišenih koncentracija polutanata. Ovo obavještenje je posebno namjenjeno starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci.

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, za dan 08.12.2015 godine, na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac kvalitet zraka je odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka sumpordioksidom (SO2), dok se na lokalitetima Cerik, Sapna kvalitet zraka nije mogao ocijeniti.

 

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. U reonu Žeravice, granica sa opštinom Han Pijesak, pronađeni su jedan artiljerijski projektil i četiri komada RPG.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji će u toku dana izvršiti uklanjanje navedenog NUS-a.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je iz Uprave policije Mostar – Policijske stanice Buna dvije informacije o pronalasku NUS-a i to: da se na lokalitetu Malog polja, u blizini vrela Bunica, nalazi jedna RPG 22 – Ruska zolja, te da se na lokalitetu Malog polja, u blizini Pravoslavnog groblja, nalazi minobacačka granata.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE