Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.212.2015.godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRES

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 06.12.2015.godine u 14:53 sati, na području Mostara osjetilo se kratkotrajno podrhtavanje tla. Prema dobijenim informacijama epicentar potresa bio je 4 km sjeveroistočno od Blagaja. Jačina potresa je bila 2,4 po Richterovoj ljestvici i to na dubini od 2 km.

Kanton 10

Općina Glamoč. Dana 05.12.2105.god u 21:54. sati, na području općine Glamoč osjetilo se podrhtavanje tla. Potres je bio slabijeg intetiziteta 2.6 po Richteru (3 – 4 Merkalija), nema dojava o pričinjenoj materijalnoj šteti.

 

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara kotlovnice za centralno grijanje u naselju Bazeni 3. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA ( NUS )

 

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite

primio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to:

       od strane uposlenika firme „Trgosirovina“, da se u krugu njihove firme u ulici Halilovići br. 9., općina Novi Grad, pronađena dva NUS-a, radi se o dvije granate,

       od strane građanina, da su radnici prilikom izvođenja radova na regulaciji  Lepeničkog potoka u Zabrđu, općina Novi Grad, pronašli dva NUS-a, radi o dvije ručne bombe,

       od strane građanina, da su u ulici Buhotina br. 10., općina Ilidža, pronađena dva NUS-a, radi se o dvije ručne bombe.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su NUS iz ulica Halilovići i Zabrđe preuzeli u toku 4.12.2015. godine, dok će NUS iz ulice Bihotina preuzeti 07.12.2015. godine.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Služba za civilnu zaštitu Travnik primila je prijava o postojanju NUS-a na lokalitetu Han Bila, radi se o jednoj granati. Obavješten „A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona :

       kvalitet zraka za dan 04.12.2015. godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Bukinje,

       kvalitet zraka za dan 05.12.2015. godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, te

       kvalitet zraka za dan 06.12.2015. godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac.

 

Kanton Sarajevo

U Sarajevu su koncentracije prašine (PM10) i dalje vrlo visoke i u laganom porastu, dok su koncentracije ostalih zagađujućih materija u okviru tolerantnih vrijednosti. U Kantonu Sarajevu je od dana 04.12.2015. godine, na snazi epizoda “Pripravnost” u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja, te se sprovede mjere koje su predviđene navedenim Planom.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE