Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. PVJ grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u kući, u ulici Zavno BiH 143-A. Brzom intervencijom spriječeno je širenje požar u prizemlju kuće. Pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih lica. Požar ugašen.

Općina Maglaj. VJ Maglaj imala je intervenciju na gašenju požar na kući u MZ Kopice. Požar je zahvatio prizemlje kuće. Pričinjena je veća materijalna šteta, bez povrijeđenih lica. Požar ugašen.

Općina Žepče. VJ Žepče imala je dvije intervencije na gašenju požara dimnjaka na kućama. Nije bilo veće materijalne štete, niti povrijeđenih lica. Požari ugašeni.

 

Zapadno-Hercegovački kanton

Općina Gude. Pripadnici DVD-a Grude gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Batuša, područje MZ Drinovci. Požar gašen u vremenu od 13:30 do 15:20 sati. Opožareno je do 2. ha trave i niskog rastinja. Do požara je došlo uslijed širenja vatre sa divlje deponije smeća na okolne površine. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca sa jednom vatrogasnom cisternom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 08.12.2015. godine, u periodu od 04:30 do 07:00 sati, vatrogasci grada Mostara gasili su požar na objektu u Južnom logoru.

 

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica.

Dana, 07.12.2015. godine, zbog zagađenosti zraka proglašen je stepen Pripravnosti. Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, proglašava se epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena Pripravnost. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 48 sati, na području grada Zenice očekuju se stabilni meteorološki uslovi koji pogoduju rastu koncentracija polutanata. Preporučuje se građanima Zenice da smanje boravak i kretanje na otvorenom u periodu povišenih koncentracija polutanata. Ovo obavještenje je posebno namjenjeno starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci.

 

Kanton Sarajevo

Prema podacima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Sarajevu je situacija sa zagađenošću zraka bez značajnijih promjena u odnosu na prethodne dane i karakterišu je visoke koncentracije prašine (PM10). Koncentracije sumpordioksida i drugih mjerenih polutanata su relativno niske i ne prelaze granične vrijednosti. Na snazi je epizoda Pripravnosti i nadležne institucije će poduzeti mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti. Jutros u 08:00 sati, temperatura u Sarajevu je iznosila -20C, vlažnost zraka 100{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}, a barometarski pritisak 958 hPa.        

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za dan 07.12.2015 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Bukinje, Lukavac. Na lokalitetima Skver i BKC kvalitet zraka je odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka dok se na lokalitetima Cerik, Sapna kvalitet zraka nije mogao ocjeniti.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE