Tag Archive for: izvještaj

Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.11.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI Kanton Sarajevo                                                                                …