Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju dimnjaka na stambenoj zgradi na lokalitetu Pijavice. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:30 do 11:10 sati, uz magistralni put M-17 u Bijelom Polju gorio otpad,

– od 01:33 do 02:35 sati, u Južnom logoru gorio automobil.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je sljedeće intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:10 do 12:05 sati, u Višićima gorjela trava i rastinje,

– od 13:40 do 14:15 sati, u Gabela Polju gorjela trava i rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Profesionalna vatrogasna jedinica Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na divljoj deponiji smeća u naselju Ciljuge, gdje su gorjele stare gume i nisko rastinje. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica Maglaj imala je intervenciju na gašenju  požara sijena u mjestu Oruče.   

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je manju intervenciju na gašenju požara elektroinstalacija u privatnom stambenom objektu.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je šest  informacija o pronalasku NUS-a i to:

– lokalitet Pirota, općina Travnik, pronađen tromblon,

– lokalitet Bjelo Bućje Šarmaja, općina Travnik, pronađena granata,

– lokalitet Gostilj, općina Travnik, pronađena granata,

– lokalitet  Vlasinje, općina Jajce, pronađen nepoznati NUS,

– lokalitet Jezero, općina Jajce,  pronađen nepoznati NUS,

– lokalitet Gola planina, općina Jajce,  pronađen PROM.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane Općinske službe CZ Lukavac da su  pronađene jedni ručna bomba, projektil za RB i više komada nepoznatog NUS-a,

– od strane Općinske službe CZ Gradačac da su  pronađeni jedna ručna bomba, mina MB 60 i nepoznati NUS.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

„B“ tim za deminiranje FUCZ Tuzla nastavio proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3“ na području općine Banovići.

„B“ tim za deminiranje FUCZ Žepče i Mašinski tim FUCZ  nastavili su proces deminiranja na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“ na području općine Kalesija.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građana, da je u Zaliku, na Strelištu pronađena nepoznata granata.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE