Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Dana, 15.10.2017. godine, u 15:40 sati, Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je intervenciju na lokalitetu Bukovik gdje je vršeno gašenje požara niskog rastinja i dijela vikendice. U gašenju požara učestvovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 20:05 sati, a likvidiran u 22:04 sati. Pričinjena je materijalna šteta na vikendici, dok povrijeđenih lica nije bilo.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara je jutros u periodu od 06:26 do 07:10 sati, na Bišću polju, gasila požar trave i niskog rastinja.

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio pomoćni objekat u naselju Vučkovci. Požar je lokalizovan i ugašen.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Unskosanski kanton

Grad Bihać.  Zbog kvara na cjevovodu u zoni Zaobilaznice, jutros od 04:00 sata, došlo je do pada pritiska u kompletnom vodovodnom sistemu grada Bihaća. Otklanjanje kvara trajat će do 15:00 sati, a bez snabdijevanja pitkom vodom bit će naselja Bakšaiš i Kralje, dok će otežano snabdijevanje vodom imati potrošači u visokim zonama vodovodne mreže kao što su: visoke zgrade u gradu, zona Ružice, zona Pokojske glavice i zona Malog i Velikog Luga.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Na području općine Jajce prijavljen je pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava na slijedećim lokacijama:

  • na lokalitetu Zdaljevac (Jezero), prijavljen je pronalazak nepoznatog NUS-a.
  • na lokalitetu Vlasinje, prijavljen je pronalazak više komada NUS-a.
  • na lokalitetu Gola Planina – Oputje, prijevljen je pronalazak mine PROM.

O zaprimljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite.

O S T A L O

Kanton Sarajevo

Dana, 15.10.2017.godine, u 18:35 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građanina da je na lokalitetu Treskavice (Velika Jezera) povrijeđena jedna ženskog osoba u nogu i da zbog toga traži pomoć pripadnika gorske službe spašavanja. Skupa sa navedenom ženskom osobom na licu mjesta nalazilo se devet osoba od toga tri muške osobe. U 18:39 sati informacija proslijeđena Gorskoj službi spašavanja. U 20:22 sati pripadnici naše Gorske službe spašavanja su povrijeđenu žensku osobu zbrinuli i u 21:47 sati istu predali JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE