Pripadnici FUCZ u Konjicu prisustvovali predavanju na temu “Psihološka pomoć u gorskom spašavanju”

Naglasak ovog predavanja bio je na rad psihologa sa spasiocima te postupci nakon intervencija spašavanja. Bilo je riječi i o simptomima koji su posljedica suočavanja sa teškim spašavanjem, posebno sa smrću, noćnim morama, čestim buđenjima u noći, nesvjesnom zaobilaženju mjesta nesreće, neželjenim mislima… Učesnici ovog predavanja dobili su dosta materijala i informacija s kojim će sigurno unaprijediti svoj rad i organizaciju samog rada na terenu.

U prostorijama Profesionalne vatrogasne brigade u Konjicu gost predavač Žarko Trušnovac, psiholog i pripadnik Gorske službe spašavanja Republike Slovenije, održao je predavanje pripadnicima Federalane uprave civilne zaštite (FUCZ), vatrogasaca i hitne pomoći, na temu “Psihološka pomoć u gorskom spašavanju”.

Naglasak predavanja bio je na radu psihologa sa spasiocima, postupcima nakon intervencija spašavanja, stresu kod spasavaoca, suočavanju sa smrću i debrifingu. Bilo je riječi i o simptomima koji su posljedica suočavanja sa teškim spašavanjem, posebno sa smrću, noćnim morama, čestim buđenjima u noći, nesvjesnom zaobilaženju mjesta nesreće, neželjenim mislima…

Inače, tehnike suočavanja i procesuiranja stresa mogu se naučiti i uvježbati, ali je neophodno raditi sa spasiocima nakon svih intervencija.

Važan je i podatak da za nesreće spasioca tokom spašavanja postoje dva uzroka, i to oprema koja nije održavana ili nije ispravna (to se događa u 2{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} slučajeva) i ljudski faktor (98{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} slučajeva).

Zbog takve statistike važno je raditi sa ljudima koji se u svom poslu nose sa stresom i sa osjećajima krivnje.

Debrifing, osim tehničkog i šturog dijela pisanja izvještaja, mora sadržavati i neslužbeni dio u kojem će ljudi moći prepričati svoje viđenje intervencije, čak se poslužiti i crnim humorom jer je i to jedan od načina da se stres procesuira.

Učesnici ovog predavanja dobili su dosta materijala i informacija s kojim će sigurno unaprijediti svoj rad i organizaciju samog rada na terenu.

Ovo izuzetno korisno predavanje o važnoj temi sa kvalificiranim i iskusnim predavačem bilo bi dobro često ponavljati jer pruža mnoštvo korisnih informacija, uputa i savjeta kako za medicinare, spasioce, tako i za dežurnog dispečera ili osobu koja vodi spašavanja iz ureda telefonom.