Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara ul. Husinskih Rudara br.43. gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara  imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Čule i Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Potraga za nestalim mladićima koji su sletjeli vozilom u rijeku Bregavu grad Stolac, dana 11/12.02.2024. godine

Tokom jučerašnjeg dana nastavila se potraga za nestalim mladićima na području grada Stoca, pretragom korita rijeke Bregave u dužini 21 km, od mjesta nesreće do ulivanja Bregave u rijeku Neretvu.

U aktivnostima potrage učestvovali su predstavnici: Federalne specijalizirane jedinice  civilne zaštite za spašavanje pod vodom, DVD Stolac, Policije Stolac, GSS Čapljina, GSS Čitluk, Gradska služba civilne zaštite Stolac, te lokalno stanovništvo (cca 80 ljudi).

Federalna uprava civilne zaštite posredstvom KOC CZ HNK-a zaprimila je zahtjev Gradske službe civilne zaštite Stolac za dodatnim angažmanom dva tima Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za spašavanje na vodi sa dva raft čamca sa  potrebnom opremom, te dron timom sa tri operatera.

Potragu na terenu otežavao je visok vodostaj rijeke, brzina proticanja i zamućenost vode.

Angažmanom RK Exsplorer Mostar dana 12.02.2024. godine, locirano je vozilo. Tako je dana 13.02.2024. godine, zatražen angažman dizalice za vađenje automobila, te su poduzete sve aktivnosti na osiguranju učesnika u akciji izvlačenja.

Pripadnici Federalne specijalizirane civilne zaštite za spašavanje pod vodom zajedno sa RK Mostar u dva izviđanja utvrdili su tačnu poziciju vozila, te primjetili da se u istom nalazi jedna osoba. Veliki problem je bio kod udaljenosti dizalice, kao i nemogućnost vađenja auta na drugu stranu obale, gdje je bila mirnija rijeka.

Uz ogrmne napore, a zbog jake struje i loše vidljivosti u koordinaciji sa rukovaocem dizalice, vozilo je lagano dizano u visini cca 1m iznad nivoa rijeke, kada su spasioci sa raft čamcima pristupili vozilu s ciljem izvlačenja unesrećenog, ali se isti nije mogao izvaditi iz automobila, tako da je tijelo unesrećenog zajedno sa vozilom izvučeno na obalu rijeke u 10:35 sati.

Nakon toga, ronioci su izvršili još jedan zaron i to uz veće napore ali drugog unesrećenog nisu pronašli. Potraga je nastavljena i sa kopna vizuelnim pregledom, kao i raft čamcima, ali vsoki vodostaj i brzina rijeke otežavale su pregled, kao i dosta šiblja uz obalu rijeke Bregave.

Potraga se nastavlja i danas uz dodatni angažman dva tima Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite pod vodom, te tri operatera na dronovima koji će vršiti  snimanje toka rijeke Bregave, a sve u cilju pronalaženja druge unesrećene osobe.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR