Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 06/07.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrtogasna jedinica grada Bihaća imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Veliko Založje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • u mjestu Ripač, gdje je gorjela  trava,
 • u mjestu Lohovo, gdje je gorjela trava, te
 • u mjestu Humci, gdje je gorjela trava. Svi požari su ugašeni.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:46 do 12:10 sati, u mjestu Pjanići, gdje su gorjele drvene palete i plastične gajbe, te
 • od 19:10 do 20:35 sati, u mjestu Tirići, gdje je gorjela šuma.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je dvije intervencije na gašenju požarai to:

 • od 13:30 do 16:15 sati, u mjestu Vranjska, gdje je gorjelo nisko rastinje te
 • od 21:00 do 22:00 sati, u u mjestu Veliki Badić, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 13:40 do 21:40 sati, u naselju Dževar, gdje je gorio stambeni objekat (zgrada).

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 16:40 do 19:20 sati, u mjestu Crljeni, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 18:30 do 19:00 sati, u naselju 17.viteške brigade, gdje je gorio dimnjak.

Općina Sanski Most.  Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 13:15 do18:00 sati, u mjestu Kruharuša, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Općina Velika Kladuša.  Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

 • od 15:35 do 16:35 sati, u mjestu Begluk, gdje je gorjela trava,
 • od 18:45 do 21:15 sati, u mjestu Dolovi, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma,
 • od 19:06 do19:45 sati, u mjestu Dukići, gdje je gorjela trava,
 • od 20:05 do 20:50 sati, u mjestu Gornja Slapnica, gdje je gorjela trava, te
 • od 19:30 do 20:40 sati, u mjestu Šiljkovača, gdje je gorjela šuma.

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac.  Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Puračić, gdje je gorjela pečenjara,
 • u ulici Termoelektrane bb, gdje je gorio otpadni materijal,
 • naselju Bokavići, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,
 • ispomoć u gašenju šumskog požara na brdu Ratiš (Dobošnica – Gnojnica), te
 • u naselju Huskići, gdje je gorjela šuma na Crvenom brdu.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imalaje  intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume u naselju Miričina – Ratiš, ukupne površine cca 150 duluma. U gašenju požara angažovana tri vozila i devet vatrogasaca, mještani Gornje Miričine, dobrovoljci sa traktorima i ATV motorima (četverotočkaši), Predsjednik vijeća MZ sa saradnicima, te uposlenici službe za CZ , požar lokaliziran oko 20 sati.

Također u gašenju požara, na poziv građana učestvovalo i jedno vozilo i dva vatrogasca  VJ Lukavac. Obzirom da se požarište oko 21:.00 sati, reaktiviralo VJ Gračanica je ponovo izašla na teren i lokalizirala i ugasila požar oko 00:00 sati.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju šumskog požara i požara niskog rastinja ukupne površine cca 80 duluma na području naselje Vučkovci. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini i to na području MZ Brnjičani i MZ Čehaje. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je  tri intervencije na gašenju požara i to:

 • u ulici 18. Hrvatske brigade, gdje je gorio otpad,
 • u MZ Srednja Grabovica, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini, te
 • u ulici Kojšino do br. 37, gdje je gorjela kuća.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Rasadine, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasana jedinica općine Banovići imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • MZ Grivice u 13:30 sati, na gašenju požara koji je zahvatio dva duluma niskog rastinja, na intervenciju su izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom,
 • MZ Omazići u 13:45 sati, na gašenju požara koji je zahvatio dva duluma niskog rastinja, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom,
 • MZ Grivice naselje Mrdići u 14:45 sati, na gašenju požara koji je zahvatio  500  m2 niskog rastinja, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom, te
 • MZ Pribitkovići naselje Stike ispod Vijenca u 17:00 sati, na praćenju gašenja (minirano područje) požara koji je zahvatio 100 duluma niskog rastinja i šume, na intervenciju izašlo šest vatrogasca sa dva vatrogasna vozila.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Teočak. DVD općine Teočak imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine cca 0,5 ha na području naselja Sniježnica. Požar je lokaliziran i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Gornji Porječani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je u potpunosti ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije i to:

 • u mjestu Ratanj, gdje je gorio električni stub, te
 • u mjestima Kamen i Brus, gdje je gorjela trava i nisko rastinje..

Općina Tešanj.  Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u naseljenom mjestu Medakovo gdje je gorjelo nisko rastinje površine oko 2 dunuma. Nije prouzrokovana materijalna šteta. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca i jedan mještanin, te
 •  u naseljenom mjestu Piljužići, gdje je gorjelo nisko rastinje površine oko 3 dunuma. Nije prouzrokovana materijalna šteta. U gašenju su učestvovala dva vatrogasca i dva mještanina.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su  intervencije i to:

 • od 17:52 do 18:10 sati, u naselju Preočica, gdje je gorjela šikara i nisko rastinje. Požar  je ugašen, te
 •  od 15:30 do 17:45sati, u naselju Zabilje, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Bugojno. Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno imali su intervenciju od 19:35 do 20:20 sati, u naselju Ljubnići, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je četiri  intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 12:15 do 13:50 sati, na Bivoljem Brdu, gdje je gorjelo rastinje i trava,
 • od 15:45 do 16:30 sati, u Gabela Polju, gdje je gorjela trava i trska,
 • od 19:25 do 20:10 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava, te
 • od 20:40 do 22:20 sati, u Svitavi, gdje je gorio otpad.

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara  od 18:55 do 19:35 sati, u Opinama, gdje su gorjele stare gume.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 09:28 do 10:05 sati, gdje je gorio dimnjak u zgradi preko puta picerije „SAN”.

 Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 16:40 sati, u Gradnićima, gdje je gorjela trava, smreka i nisko rastinje.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 13:50 do 16:00 sati, u mjestu Goransko Polje, gdje je gorjela trava i nisko rastnje.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg.  Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 15:40 sati, na Trnu (kod Feala), gdje je gorjela trava površine oko 3 000 m2 u gašenju učestvovala tri vatrogasca s vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imali su intervenciju na gašenju požara od 18:15 do 18:50 sati, u mjestu Brege, gdje je gorjela borova šuma i nisko rastinje površine oko 2 000 m2, u gašenju su učestvovala dva vatrogasca s vozilom.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su pet manjih inetrvenncija i to: tri na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju stabla i jednu na gašenju dimnjaka.

Tehničke intervencije

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrtogasna jedinica grada Bihaća imala je tehničku intervenciju gdje je vršila uklanjanje slomljenog stabla koje je predstavljalo opasnost za stambeni objekat-kuću.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrtogasna jedinica grada Čapljine imala je tehničke intervencije i to:

 • od  08:55 do 09:30 sati, sanacija i uklanjanje akumulatorske tekućine sa kolovoza uslijed prevrtanja kamiona u Dretelju na gradilištu autoputa, te
 • od 10:00 do 10:20 sati, otvaranje vrata stana na Modriču.

Općina Jablanica. Vatrtogasna jedinica općine Jablanica imala je tehničku intervenciju

od 17:20 do 18:40 sati, skidanje drona sa stabla na lokalitetu Žarnika.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 08:00 sati iznosio je uMostaru 176, što pokazuje da je zrak nezdrav, a na Ivan Sedlu 46, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

OŠTEĆENJA ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Zbog kvara, od 00:36 sati, van napona 10 kV dv Jelašinovci.

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR

0 odgovora

Ostavi komentar

Želiš se pridružiti razgovoru?
Napiši nešto!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *