Predstavnici FUCZ u Skoplju učestvovali na NATO NICS radionici o geoprostornim podacima

Tokom trajanja radionice obrađene su teme koje se odnose na korištenje NICS sistema u situacijama prirodnih i drugih nesreća, akcijama traganja i spašavanja te načinu integracije sistema za postojećim geoprostornim podacima. Obrađene su i teme koje se odnose na simbole koji će se koristit na NICS sistemu. Na molbu organizatora predstavnici Bosne i Hercegovine su održali prezentaciju na kojoj su predstavili dosadašnja iskustva u korištenju sistema.

U okviru projekta “Napredna regionalna koordinacija u nesrećama – NICS”, od 25. do 30.03.2018. godine, u Skoplju (Republika Makedonija) je održana NATO NICS radionica o geoprostornim podacima a u organizaciji Centra za upravljanje kriza Republike Makedonije kao partnera u NATO NICS projektu i CMEP (civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije) programa Sjedinjenih Američkih Država.

Na radionici je, pored dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), učestvovao i predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Tokom trajanja radionice obrađene su teme koje se odnose na korištenje NICS sistema u situacijama prirodnih i drugih nesreća, akcijama traganja i spašavanja te načinu integracije sistema za postojećim geoprostornim podacima. Obrađene su i teme koje se odnose na simbole koji će se koristit na NICS sistemu.

Predstavnici BiH uzeli su učešće na sastanku na kojem se diskutovalo o načinu na koji se zemlje učesnice u NATO NICS projektu mogu uključiti u TTX (komandno-štabna) vježbu koja će se održati u septembru u Skoplju kako bi se testirale procedure pružanja međunarodne pomoći kroz NICS sistem na regionalnom nivou.

Na molbu organizatora predstavnici Bosne i Hercegovine su održali prezentaciju na kojoj su predstavili dosadašnja iskustva u korištenju sistema.