Predstavnici FUCZ na Jahorini učestvovali u radionici “NICS sistem na NATO vježbi ‘Bosna i Hercegovina 2017’– naučene lekcije”

Na radionici su prezentovana dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS kao i analiza samog sistema u tijelima terenske NATO vježbe “Bosna i Hercegovina 2017” (LEMA, OSOCC, BAZA OPERACIJA), koja je od 25. do 29. septembra održana u Tuzli i okolini. Prezentovane su dosad poduzete aktivnosti na razvoju sistema, ukazani problemi u radu sa sistemom kao i smjernice i preporuke za unapređenje NICS sistema na osnovu iskustava sa ove vježbe. Identifikovane su potrebe i tehničke pretpostavke za implementaciju NICS sistema u institucijama partnera na projektu (Ministarstvo sigurnosti BiH – sektor za civilnu zaštitu, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite i Civilna zaštita Brčko distrikta BiH) kako bi se NICS sistem mogao efikasnije koristiti u budućnosti, ali i u proces uključiti veći broj institucija iz sistema zaštite i spašavanja.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je od 14. do 17.11.2017. godine na Jahorini organizovalo radionicu “NICS sistem na NATO vježbi ‘Bosna i Hercegovina 2017’– naučene lekcije”. Na radionici su učestvovali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS), Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH i Ministarstva sigurnosti BiH.

S obzirom da Federalna uprava civilne zaštite učestvuje u projektu “Unapređenje odgovora na prirodne ili druge nesreće u zemljama Zapadnog Balkana”, kojeg Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine provodi u saradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, Centrom za upravljanje kriznim situacijama Republike Makedonije te Massachusetts Institute of Technology Linncoln Laboraty (Sjedinjene Američke Države), ukazala se potreba za organizovanjem radionice na kojoj bi se definisale smjernice za dalju implementaciju ovog projekta kao i naučene lekcije sa terenske NATO viježbe “Bosna i Hercegovina 2017“, gdje je softver korišten kako bi omogućio lakše donošenje odluka u kriznim situacijama.

Na radionici su prezentovana dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS kao i analiza samog sistema u tijelima terenske NATO vježbe “Bosna i Hercegovina 2017” (LEMA, OSOCC, BAZA OPERACIJA), koja je od 25. do 29. septembra održana u Tuzli i okolini. Prezentovane su dosad poduzete aktivnosti na razvoju sistema, ukazani problemi u radu sa sistemom kao i smjernice i preporuke za unapređenje NICS sistema na osnovu iskustava sa ove vježbe.

Identifikovane su potrebe i tehničke pretpostavke za implementaciju NICS sistema u institucijama partnera na projektu (Ministarstvo sigurnosti BiH – sektor za civilnu zaštitu, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite i Civilna zaštita Brčko distrikta BiH) kako bi se NICS sistem mogao efikasnije koristiti u budućnosti, ali i u proces uključiti veći broj institucija iz sistema zaštite i spašavanja.

Next – Generation Incident Command System – NICS je softversko rješenje koje omogućuje efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih sudionika u sistemu zaštite i spašavanja. Ovaj sistem se već pokazao kao koristan i od velike pomoći Federalnoj upravi civilne zaštite tokom akcija spašavanja, potraga za nestalim osobama, transporta povrijeđenih osoba, gašenju požara itd. FUCZ ga aktivno koristi od maja ove godine a prvi slučaj korištenja je bio prilikom potrage za nestalom osobom na području Brčko distrikta BiH. U toku je popuna baze podataka raspoloživim prostornim podacima kao npr. minskom situacijom u BiH, planinarskim stazama, granicama općina, kantona i entiteta, saobraćajnicama, vodnim površinama…