Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 23.08.2017.godine, do 17:30 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  Prema riječima dežurnog u operativnom centru CZ-e, na području Općine Mostar, trenutno su aktivna tri  požara:

– na Podveležju, na lokalitetu Kokorina, požar je i dalje aktivan,

– na lokalitetu Drežnica-Batačke Lazine, teren je nepristupačan, s toga iz CZ-e predlažu, da se izvrši izviđanje helikopterom, kako bi se utvrdilo stvarno stanje.(napomena za ovo požarište upućen je zahtjev za pomoć u gašenju helikopterom OS BiH, dana 22.08.2017.god.), te

– na lokalitetu Gubavica – Pijesci –Stanojevići,  gdje se požar širi prema Stolačkoj općini. Teren je nepristupačan i miniran, a stanovništvo nije ugroženo.

Općina Čapljina. Na području između Vrgorca i Gradine, prostor iznad samog grada, odbranjene su kuće, požar je pod kontrolom. Sve snage prebačene su u Dretelj.

– Požari u Dretelju, Modriču i Hotnju, još uvijek su aktivni.

– Požar u naseljenom mjestu Strmac-Bivolje Brdo, još uvijek je aktivan.

Općina Čitluk. Požar na Kukavcu je pod kontrolom, vatrogasci su na terenui  kontrolišu rubne dijelove požarišta.

– Novi požar izbio na Bliznim Gomilama, vatrogasci su na terenu..

Općina Konjic. Aktivan je požar na području Javorika, gdje gori nisko rastinje i borova šuma. Prema riječima dežurnog operativca u PVJ-a, nema ugroženog stanovništva.

– U 12:22 sati, ponovno se aktivirao požar na lokalitetu Vinište. Vatrogasci su na terenu.

Općina Stolac. Još uvijek je aktivan  požar kod mjesta Bačnik. Nema prijetnji za kuće i stanovništvo. Požar se širi nepristupačnim terenom prema Kruševu.

Općina Neum.  Trenutno nema aktivnih požara.

Općina Ravno. Trenutno nema aktivnih požara.

Kanton 10.

Općina Drvar. Na planini Jadovnik, još uvijek je aktivan požar u visokoj šumi (panjevi).

– U 13.00 sati, dojava o požaru Brina-Zavođe, gdje je gorjela trava oko Crkve. Požar ugašen u 14.00 sati.

Općina Bosansko Grahovo. U 14.00 sati, lokalitet Kamenica, prema Bos. Grahovu, gori piljevina, radi se velikim količinama, i nemoguće je ugasiti.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE