Deminerski tim FUCZ očistio sumnjivu površinu na lokaciji “Podgorani 2” kod Mostara

U okviru zadatka deminiranja na lokaciji “Podgorani 2” kod Mostara očišćena je ukupna planirana sumnjiva površina koja je iznosila 22.841,00 m².
Deminerski tim FUCZ “Mostar B“, sa osam deminera, bio je angažovan na ovom zadatku, a pronađena su 3 kom. PP mina (3 kom. PMR-2A) i 3 kom. NUS-a.

Očišćena površina graniči uz lokalni makadamski put Rošci-Plužna Njiva-Zijemlje, a u neposrednoj blizini lokacije nalazi se spomenik poginulim pripadnicima Armije BiH u proteklom ratu gdje se svake godine okuplja veći broj mještana, rodbine i prijatelja.

{loadposition 2015-12-04}

Čišćenjem ove lokacije omogućilo se sigurnije okupljanje porodica poginulih i obilježavanje godišnjice u blizini spomenika, te kretanje izletnika i mještana.

Očišćena površina je zemljište za ispašu stoke, košenje trave, sječu drveta za ogrjev i lov, dok se pojedini dijelovi oru i sadi krompir, pa je tako još više olakšan život stanovnicima ovog područja.