Zapaženo učešće FUCZ u NATO terenskoj vježbi “Srbija 2018”

Oko 2.000 učesnika iz 38 država sa ukupno 24 tima uvježbavali su širok spektar operacija uklanjanja posljedica vanrednih situacija. Značaj učešća pripadnika FUCZ u ovakvim vježbama nastavak je kontinuiteta u osposobljavanju i usavršavanju na odgovor na moguće situacije – bilo požara, zemljotresa, spašavanja na vodi, pod vodom i svega onoga što pripadnici FUCZ već rade.

Predstavnici Bosne i Hercegovine učestvovali su na Međunarodnoj NATO EADRCC terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija “Srbija 2018”, koja se, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – Sektora za vanredne situacije i Euroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije NATO-a (EADRCC), od 7. do 12. oktobra održavala na području Mladenovca i Aranđelovca u Republici Srbiji.

U ovoj vježbi bilo je oko 2.000 učesnika iz 38 država sa ukupno 24 tima (USAR timovi, CBRN timovi, WATHER RESCUE timovi i medicinski timovi), a Bosnu i Hercegovinu su predstavljali i timovi FUCZ – USAR tim srednjeg kapaciteta i tim za  odgovor na HBRN incidente.

FUCZ je na vježbi uzela učešće sa 37 pripadnika, od čega tri člana DiSTAFF-a (Directing Staff/Direktorijat vježbe), jedan evaluator i 33 pripadnika USAR i HBRN timova. USAR tim koji je osposobljen za potragu u urbanim uslovima, bio je dodatno pojačan sa dva psa za potrage u ruševinama i sa svom tehničkom opremom za manuelne pretrage, geofonima, kamerama…itd.

Uvježbavan je širok spektar operacija uklanjanja posljedica vanrednih situacija, a prezentiran je Pilot projekat napredne regionalne saradnje u civilnim vanrednim situacijama (ARCEPC – SPS G4968 – Advance Regional Civil Emergency Cordination Pilot).

U kreiranim incidentima u sklopu scenarija snažnog zemljotresa (6,7 Rihterove skale), na dubini od 10 kilometara, koji je pogodio šire područje grada Beograda, općina Mladenovac. Zbog iscrpljenosti kapaciteta, te nadolazećeg hladnog vremena Republika Srbija je putem NATO EADRCC-a zatražila međunarodnu pomoć.

U okviru ovog scenarija u dnevnim i noćnim vježbama, USAR tim FUCZ bio je angažovan u operacijama traganja, spašavanja, medicinskog zbrinjavanje i evakuacije na otvorenom, u ruševinama i s visina. U ovu međunarodnu terensku vježbu bili su uključeni i operativni centri iz država učesnica putem slanja zahtjeva za pomoć, zahtjeva i ponuda za pomoć, prema NATO EADRCC-u, kakva je i generalno praksa prilikom pružanja međunarodne pomoći u stvarnim situacijama.

I na ovoj vježbi korišten je NICS sistem (Next Generation Incident Command System), a NICS tim, u čijem sastavu su bili i predstavnici FUCZ, prezentirao je njegove mogućnosti. NICS je sistem zapovijedanja u intervencijama koji pruža svjesnost o situaciji za pripadnike hitnih službi. To je sistem za komandovanje i nadzor baziran na mreži, a koristi se za nesreće i olakšava saradnju na svim federalnim vojnim, državnim i lokalnim/općinskim nivoima pripravnosti, planiranja, odgovora i sanacije za događaje cijelog spektra rizika/opasnosti.

Inače, radi se o kontinuitetu vježbi koje NATO Euroatlanski centar održava na području zemalja članica i kandidata za članstvo u NATO-u i zemalja Partnerstva za mir, ali i o jednom kvalitetnom događaju koji je dobar za saradnju sistema zaštite i spašavanja i civilne zaštite na području regiona i šire. Poseban značaj ima i kroz multilateralnu političku, ekonomsku i drugu saradnju.

Značaj učešća pripadnika FUCZ u ovakvim vježbama nastavak je kontinuiteta u osposobljavanju i usavršavanju na odgovor na moguće situacije – bilo požara, zemljotresa, spašavanja na vodi, pod vodom i svega onoga što pripadnici FUCZ već rade. Ovo je bila dobra prilika da se u najboljem svjetlu prezentira Bosna i Hercegovina, njeni kapaciteti, uvježbanost i znanje. FUCZ je maksimalno posvećena osposobljavanju svojih kadrova, obuci ljudi za slučaj da se u BiH dogodi neka nesreća, a također i da mogu biti dio međunarodnih timova iz BiH.

Od izuzetnog je značaja ova i svaka druga vježba, posebno s aspekta činjenice da BiH priprema provedbu Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju koji, između ostalog, nalaže i formiranje jedne državne multifunkcionalne jedinice.

Tim FUCZ u ovoj vježbi je radio sa sopstvenom opremom koju je vješto koristio, postigao odlične i zapažene rezultate, a svi pripadnici tima su dobili odgovarajuće certifikate.