USAR tim FUCZ uklonio stijenu koja se nedavno obrušila i ugrozila stambeni objekat u konjičkom naselju Pleha

Na zahtjev Općine Konjic, USAR tim FUCZ sa zračnim kompresorom i specijalnim pneumatskim alatom, dva dana je intenzivno radio na razbijanju stijene i uklanjanju kamena i zemlje. Osim USAR tima FUCZ bili su angažovani i pripadnici CZ Općine Konjic i uposlenici JKP “Standard” d.o.o. Konjic, koji će očistiti preostali obrušeni sitni materijal.

Nakon dvodnevnog rada deset pripadnika USAR tima FUCZ uklonili su stijenu koja se nedavno obrušila i ugrozila stambeni objekat u konjičkom naselju Pleha.

Na zahtjev Općine Konjic, USAR tim FUCZ sa zračnim kompresorom i specijalnim pneumatskim alatom, dva dana je intenzivno radio na razbijanju stijene i uklonio 35 m3 kamena i zemlje. Svi otvori na stambenim i pomoćnim jedinicama u ovoj zgradi osigurani su prije početka radova na uklanjanju stijene te nije bilo potrebno evakuisati stanare. Zbog opasnosti od daljeg obrušavanja, čvrstoće stijene i da se ne bi ugrozila sigurnost stanara ali i svih koji su angažirani na ovom zadatku, bile su poduzete sve potrebne sigurnosne radnje i mjere.

Osim USAR tima FUCZ bili su angažovani i pripadnici CZ Općine Konjic i uposlenici JKP “Standard” d.o.o. Konjic, koji će očistiti preostali obrušeni sitni materijal.

U noći 02/03.02.2018. godine, usljed obilnih padavina, u naselju Pleha došlo je do obrušavanja veće stijene koja je ugrozila jednu stambenu zgradu. Stijena je probila vanjski zid koji se dijelom urušio i zaustavila se u trpezariji. Srećom nije bilo povrijeđenih ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Uočeno je da na ovom mjestu prijeti opasnost od novog obrušavanja zemlje i kamena pa će se morati nešto učiniti na sanaciji brda iznad ove stambene zgrade u Konjicu.