Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.02.2021.godine, do 10:00 sati.-

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 23.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 314, dok je aktivno zaraženih 4.724 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

Na području kantona, prethodnog dana testirano je 84 osobe od čega je 16 novozaraženih osoba sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 76 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

 

Dana 23.02.2021.godine uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 33 osoba, a prema rezultatima testiranja 3 uzorka su pozitivana.

Zaključno sa 23.02.2021.godine, na područu BPK je 16 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19). Oporavljeno je ukupno 1045 osobe, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

 

Posavski kanton

Do sada, na prostoru kantona na Korona virusa testirano je 3817 osoba, od kojih je 918 pozitivno  (851 osoba je izliječena, 61 osoba umrlo), a trenutno je aktivno 6 osoba.

 

Kanton 10

Na području kantona prethodnog dana testirano je 57 osoba na  Covid-19, od čega je 8 osoba pozitivno.

 

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska  Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:52 do 15:05 sati u mjestu Mahmić Selo, gdje je gorjela šuma,
 • od 15:05 do 16:45 sati u mjestu Govedarnica, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 18:30 do 20:00 sati u mjestu Veliki Radić, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara i to:

 • od 13:15 do 16:00 sati u mjestu Miostrah, gdje je gorjela šuma,
 • od 15:50 do 16:55 sati u mjestu Kapići-Smrdan, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 16:55 do 17:22 sati u mjestu Šepići-Strane, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 22:45 do 23:50 sati u mjestu Rujnica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:30 do 12:10 sati u mjestu Bravsko, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 15:00 do 17:05 sati u mjestu Bukovača, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 19:30 do 21:00 sati u mjestu Vrtoče, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara u naseljima Malješ, Vrtlište, Kučići-Bijela njiva i Crnač-Markovići, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara u naseljima Trokuće, Banlozi, Čajdraš, Gornja Vraca, Zmajevačka cesta, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje, te u naselju Plahovići, gdje je gorjelo stablo bora .

Općina Visoko.  Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Stuparićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara na deponiji „Nekolj“ koji je i lokalizovan.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara i to:

 • od 10:45 do 11:55 sati na Šehovini, gdje je gorio otpad,
 • od 15:40 do 17:15 sati u Kosoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara

od 10:11 do 10:30 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava na nasipu.

Općina Prozor Rama. Vatrogasna jedinca općine Prozor Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do 15:00 sati, u naselju Dole, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 16:30 sati u mjestu Baćansko Polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

 

Srednjobosanski kanton

   Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • lokalitet Paklarevo gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma,
 • lokalitet Kundići gdje je gorjela šuma.

Požari su ugašeni.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Carevo Polje, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez imala je četri intervencije na gašenju požara  na lokacijama Sivrino Selo, Počulica, Brizjak i Grbavica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požai su ugašeni.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija  imala   je intervenciju  na gašenju požara u naselju Staro Selo, gdje je gorio  stari stambeni objekat.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Srednja Grabovica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • u ulici 18. Hrvatske brigade, gdje je gorjela trava i nisko rastinje

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Ljenobud, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u koritu rijeke Tinje u gradskom području, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Teočak. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Teočak imala je intervenciju na gašenju požara na području naselja Sniježnica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je četri  intervencije na gašenju požara i to:

 • MZ Babići, naslje Karići, gdje je izbio šumski požar i gorjelo nisko rastinje,
 • MZ Miričina, naselje Kurtovići, gdje je gorjelo nisko rastinje
 • MZ Piskavica, gdje je gorjelo nisko rastinje
 • MZ Gornja Lohinja, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

 

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je dvije intervencije na gašenju požarai to:

 • u naselje Gornje Živinice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • u naselje Gladojevići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sapna. Vatrogasna jedinica općine Sapna imala je intervenciju na gašenju požara  na području MZ  Vitinica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 13 manjih intervencija i to: 11 na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju iscjepanih drva i jednu na gašenju otpada u kontejneru.

 

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 23.2.2021. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetima Živinice i Mobilna: Bamnovići odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR