FUCZ učestvovala u Regionalnoj vježbi pružanja pomoći u slučaju hemijske nesreće sa prekograničnim posljedicama

Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih operativnih/kriznih centara (testiranje brzine i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija) te provođenje standardnih operativnih procedura u operativnim/kriznim centrima za operativno djelovanje na dojavu o velikoj eksploziji u hemijskoj industriji.

U prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine 8. decembra je održana regionalna komandno-štabna vježba u kojoj su provjeravane komunikacije i postupci traženja i pružanja pomoći u slučaju hemijskog akcidenta sa prekograničnim posljedicama.

Uz Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH u vježbi su učestvovali predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite, Odjel javne sigurnosti Brčko Distrikta BiH, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS,  Ministarstvo zdravstva FBiH i promatrač – predstavnik Konzorcija.

Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih operativnih/kriznih centara (testiranje brzine i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija) te provođenje standardnih operativnih procedura u operativnim/kriznim centrima za operativno djelovanje na dojavu o velikoj eksploziji u hemijskoj industriji.

Ova vježba je dio projekta EU „Jačanje kapaciteta za odgovor na HBRN (hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne) nesreće i regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi“ u koju su uključene Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija.