Ekspertni tim za procjenu spremnosti kod prirodnih i drugih nesreća iz SAD-a posjetio Operativni centar FUCZ

Ova posjeta je realizirana u okviru Programa civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (CMEP), a gostima iz SAD-a prezentovana je organizacija i aktivnosti civilne zaštite u FBiH ali i softverski program NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja te olakšava raspoređivanje resursa i ljudstva u uslovima prirodne i druge nesreće kojeg FUCZ aktivno koristi od maja 2017. godine.

U okviru Programa civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (CMEP) ekspertni tim za procjenu spremnosti za odgovor iz SAD-a, zajedno sa predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH (ODC), u petak 23.marta 2018. godine, posjetili su Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite (OC FUCZ).

Program se fokusira na pružanje podrške partnerima kako bi se povećala spremnost za odgovor u prirodnim i drugim nesrećama te izgradili kapaciteti za upravljenje kriznim situacijama uz maksimalno iskorištenje trendova, najbolje prakse, tehnologije, alata i metoda upravljanja vanrednim situacijama koje mogu podsticati otpornost i poboljšanja kapaciteta.

Ovoj posjeti prethodila je obuka koja je realizovana u Sarajevu od 29. januara do 2. februara 2018. godine pod nazivom “Sposobnosti okružnih timova za saradnju i vezu” (County Liaison Team – CoLT Capabilities), prva u nizu događaja koji su usklađeni sa planom i programom između MO BiH, OS BiH i ODC/NG Maryland SAD i drugih državnih i entitetskih institucija u BiH i na kojoj su učestvovali predstavnici FUCZ. Ekspertni tim se od 19. do 23.marta 2018. godine susreo sa predstavnicima svih relevantnih institucija iz BiH iz oblasti odgovora na prirodne i druge nesreće. Sastanak američkog ekspertnog tima sa entitetskim upravama civilne održan je 20. marta ove godine u Domu OS BiH na kome su razgovarali o načinu organizovanja civilne zaštite, od lokalnog do državnog nivoa, međusobnoj saradnji između  FUCZ, RUCZ RS-a, Brčko distrikta BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, saradnji sa OS BiH, te o načinu traženja međunarodne pomoći.

Posjetiocima iz SAD-a prezentovana je organizacija i aktivnosti civilne zaštite u FBiH ali i softverski program NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja te olakšava raspoređivanje resursa i ljudstva u uslovima prirodne i druge nesreće kojeg FUCZ aktivno koristi od maja 2017. godine.

Gosti su pohvalili prezentacije i naglasili da su veoma pozitivno iznenađeni radom i ulogom FUCZ, posebno prezentacijom o korištenju NICS-a jer su neki imali priliku da posjete Massachusetts Institute of Tehnolog Lincoln Labaratory u SAD-u (Institut za tehnologiju u Masačusetsu, Boston, SAD) koji i razvija ovaj program. Rečeno je da FUCZ u veoma kratkom roku stvorila zavidnu bazu podataka u okviru ovog programa te da ga veoma uspješno koristi.

Važnost susreta predstavnika svih relevantnih institucija BiH iz oblasti odgovora na prirodne i druge nesreće sa ekspertnim timom iz SAD-a je da se na temelju njihove procjene trenutnog stanja planiraju i organizuju budući bilateralni i multilateralni događaji koji bi se bavili razvijanjem sposobnosti i otklanjanjem nedostataka u odgovoru na prirodne i druge nesreća.