Ministarstvo sigurnosti BiH i FUCZ organizovali radionicu NICS “Neum 2018”

Radionica je bila koncipirana kroz teoretsku obuku za spasioce i osoblje operativnih centara civilnih zaštita te kroz praktičnu terensku vježbu, a prezentovana su i dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS. U cilju testiranja mogućnosti upotrebe softvera u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću pripremljen je i odgovarajući scenario koji je simulirao potragu i spašavanje na vodi i pod vodom te potragu i spašavanje sa visina i nepristupačnih terena, uz simulaciju rada operativnih centara i spasioca na terenu.

Od 23. do 26.09.2018. godine na području općine Neum organizovana je radionica za korištenje softverskog sistema za razmjenu prostornih podataka – NICS koji je razvijen za službe zaštite i spašanja u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa planom aktivnosti NATO SPS projekta “Napredna regionalna koordinacija u nesećama” radionicu je organizovalo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite (FUCZ).

Radionica je bila koncipirana kroz teoretsku obuku za spasioce i osoblje operativnih centara civilnih zaštita te kroz praktičnu terensku vježbu, a prezentovana su i dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS.

U cilju testiranja mogućnosti upotrebe softvera u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću pripremljen je i odgovarajući scenario koji je simulirao potragu i spašavanje na vodi i pod vodom te potragu i spašavanje sa visina i nepristupačnih terena, uz simulaciju rada operativnih centara i spasioca na terenu. Analizom urađene vježbe privedene su kraju terenske aktivnosti.

Pored prestavnika FUCZ i Ministarstva sigurnosti BiH, u ovoj radionici su učestvovali i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i službe civilne zaštite (hitne medicinske pomoći, policije i ronilačko-spasilačke jedinice) sa područja Općine Neum.

Na ovom događaju učestovali su i predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje Hrvatske, Direktorata za vanredne situacije Crne Gore i Centra za upravljanje krizama Makedonije, kao institucija partnera na projektu, što ovoj radionici daje i međunarodni karakter.