U znak zahvalnosti na dobroj saradnji tokom 2018. godine Ambasada Švajcarske u BiH u Stocu posadila drvo FUCZ

Na osnovu koordinata koje su dostavili, uz pomoć NICS-a, programa koji FUCZ koristi u posljednje vrijeme, predstavnici FUCZ u Stocu su pronašli “svoje” drvo, upravo na području  koje je prethodno bilo zahvaćeno požarom, pa su, u svjetlu globalne klimatske promjene, ove aktivnosti podsjednik svima da mogu napraviti lični doprinos u zaštiti planete.  Na ovoj lijepoj i neobičnoj gesti FUCZ se zahvaljuje Ambasadi Švajcarske, na čelu sa ambasadoricom Andreom Rauber Saxer naglašavajući povjerenje i dosadašnju izuzetno uspješnu saradnju i interes za nove projekte, pošto  se sve ono na čemu su do sada zajedno radili pokazalo veoma korisnim i uspješnim.

Krajem ove kalendarske godine, u vrijeme praznika i darivanja, Federalnu upravu civilne zaštite  (FUCZ) prijatno je obradovala informacija Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini koja je prije nekoliko godina počela da se zahvaljuje partnerima na način da Bosna i Hercegovina ima direktnu korist od toga. Prethodno su podržali kulturne institucije u Sarajevu i Banjoj Luci, dok ove godine ističu važnost zaštite okoliša.

U neobičnoj novogodišnjoj čestitci, koju su potpisale ambasadorica Švajcarske u BiH NJ.E. Andrea Rauber Saxer i direktorica za saradnju u ovoj Ambasadi Barbara Datwyer Scheuer, pisalo je da su, u znak zahvalnosti na dobroj partnerskoj saradnji tokom cijele godine, posadili jednu sadnicu, odnosno stablo (za) FUCZ koje će pomoći u zaštiti od klizišta, da ga mogu pronaći putem određenih koordinata te ih pozivaju da ga posjete, uživaju u njemu i čistom zraku čiju produkaciju pomaže ovo stablo, sa porukom na kraju da “svi pišemo budućnost naše planete zajedno”.

Na osnovu koordinata koje su stigle zajedno sa čestitkom, uz pomoć NICS-a, programa koji FUCZ koristi u posljednje vrijeme, predstavnici FUCZ u Stocu su pronašli “svoje” drvo, upravo na području  koje je prethodno bilo zahvaćeno požarom, pa su, u svjetlu globalne klimatske promjene, ove aktivnosti podsjednik svima da mogu napraviti lični doprinos u zaštiti planete.

Na ovoj lijepoj i neobičnoj gesti FUCZ se zahvaljuje Ambasadi Švajcarske, na čelu sa ambasadoricom Andreom Rauber Saxer naglašavajući povjerenje i dosadašnju izuzetno uspješnu saradnju i interes za nove projekte, pošto  se sve ono na čemu su do sada zajedno radili pokazalo veoma korisnim i uspješnim.

“Ovim ste još jednom pokazali da BiH nije samo područje u kome postoji Ambasada Švajcarske, a njeni građani samo statistika, nego još jedna zemlja kojoj kroz ovakve projekte pomažete i brinete o njenim građanima i njihovoj budućnosti. I u 2019. godini i godinama koje dolaze, FUCZ će i dalje nastaviti obučavati i opremati svoje pripadnike kako bi što bolje mogli odgovoriti na bilo koju nesreću. Nadamo se da će drvo rasti i proizvoditi kiseonik i svojim snažnim korijenjem služiti prevenciji od klizišta kao što pripadnici FUCZ doprinose efikasnijem funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara”, poručuje Ambasadi Švajcarske menadžment FUCZ na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom.