U Konjicu održana Konferencija o prevenciji i prepremljenosti na šumske požare

Na konferenciji je razgovarano o pripremama za požarnu sezonu u BiH, odnosno o preventivnim i operativnim mjerama koje se mogu provesti. U njenom radu je učestvovao veliki broj ljudi iz svih relevantnih institucija pa je zajednička ocjena da je veoma bitno da sve te institucije i organizacije budu dobro uvezane i koordinirane jer je tako mnogo lakše i uspješnije funkcionirati. 

Konferencija o prevenciji i prepremljenosti na šumske požare u požarnoj sezoni 2018. godine i sastanak Mreže za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova Federacije BiH održani su juče (9. maj) u Konjicu.

Ovaj događaj koji je Federalna uprava civilne zaštite organizirala u okviru regionalnog projekta “Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža (SEE URBAN)”, u saradnji sa UNDP-om u BiH i Savezom općina i gradova FBiH, provodi se u šest zemalja regije a zajednički ga finansiraju Evropska unija i razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj konferencije bio je smanjenje rizika od katastrofa, s akcentom na požare otvorenih prostora u Federaciji BiH.

Pored predstavnika FUCZ na konferenciji su učestvovati predstavnici UNDP u BiH, Ministarstva sigurnosti BiH – Sektora za zaštitu i spašavanje, Oružanih snaga BiH, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kantonalnih ministarstava nadležnih za šumarstvo, okoliš i unutrašnje poslove, kantonalnih uprava civilne zaštite i javnih preduzeća za upravljanje šumama, općinskih / gradskih službi za civilnu zaštitu, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Kroz diskusije i prezentacije na konferenciji se predstavila Mreža za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova Federacije BiH i regionalni Projekat “Izgradnja urbane otpornosti u Jugoistočnoj Evropi” (SEE URBAN). Prezentirane su aktivnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, organizacija i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji BiH, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, jedinicama lokalne samouprave (općina/grad), u preduzeću Šumarstvo Prenj d.d. Konjic, a u panel diskusiji bilo je govora o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare.

Razgovarano je o pripremama za požarnu sezonu u BiH, odnosno o preventivnim i operativnim mjerama koje se mogu provesti a učestvovao je veliki broj predstavnika  institucija koje su u sistemu zaštite i spašavanja pa je zajednička ocjena kako je veoma bitno da sve te institucije i organizacije budu dobro uvezane i koordinirane jer je tako mnogo lakše i uspješnije funkcionirati.

Posebno je važno što su se okupili predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija, zato što Hercegovačko-neretvanski kanton može da odgovori na neke manje požare, pa je njihova pomoć kao i do sada neophodna kako bi se požari što brže i uspješnije gasili a šteta bila što manja. Posebno je ta pomoć i do sada bila izuzetno uspješna od strane helikoptera Oružanih snaga BiH.

Nije slučajno da se na području općine Konjic organizirala ova konferencija jer je Konjic i Hercegovačko-neretvanski kanton područje na kojem se svake godine dešava najviše požara. Samo u prošloj 2017. godini na području ovog Kantona bilo je oko 2.700 požara otvorenog tipa, što šumskih, što ostalih požara.