Timovi FUCZ danima pomažu stanovnicima poplavljenih područja

Timovi FUCZ od nedjelje se nalaze na terenu u Hadžićima i Busovači štiteći stanovništvo i njegovu imovinu od poplava i ulažuči napore na saniranju nastalih šteta od poplava i klizišta. U nedjelju su timovi FUCZ u hadžićkom naselju Pazarić na dvije lokacije  postavljali barijere od vreća sa pijeskom uz rijeku Zujevinu. Tim za spašavanje na vodi u Busovači je djelovao sa tri čamca koji su izvršili obilazak objekata u koje je ušla voda i kojima je onemogućen pristup. Izvršena je evakuacija oko 30 osoba čije su kuće poplavljene, isključena električna energija iz poplavljenih etaža i izvršena dostava lijekova i drugih potrebnih namirnica. Jedan tim je sa jednom muljnom pumpom izvršio ispumpavanje vode iz stanice za tehnički pregled vozila. U poslijepodnevnim satima u naselju Solakovići vršili su ispumpavanje vode koja je ostala u dvorištima kuća a u kasnim noćnim satima završili su ispumpavanje vode sa ceste Kaonik – Busovača, čime je omogućen nesmetan ulaz u Busovaču iz pravca Kaonika, dok je drugi tim obavio hitan transport starije ženske osobe u bolnicu Nova Bila. Kako je došlo do pada nivoa većine rijeka prvi prioritet za timove FUCZ, kao i za stotine pripadnika civilne zaštite i drugih službi spašavanja, bio je uspostavljanje saobraćaja, ispumpavanje vode i čišćenje mulja i blata iz dvorišta kuća i drugih objekata, te dostava pitke vode. U ponedjeljak su timovi FUCZ  bili angažovani u općini Busovača na ispumpavanju vode i čišćenju mulja iz poplavljenih objekata (Dom zdravlja Busovača, Osnovna škola Kaćuni, Fabrika deterdženata, džamija u Merdanima, zgrada kolektivnog smještaja…). Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović, premijer Vlade F BiH Fadil Novalić i direktor FUCZ Fahrudin Solak obišli su poplavljena područja u Srednjobosanskom kantonu.

Topljenje snijega, nevrijeme s jakim vjetrom i obilnim padavinama tokom subote i nedjelje izazvali su poplave i pokretanje klizišta širom Bosne i Hercegovine. Timovi  Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) od nedjelje se nalaze na terenu štiteći stanovništvo i njegovu imovinu od poplava i ulažu napore na saniranju nastalih šteta od poplava i klizišta u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine (F BiH). FUCZ je spremno dočekala ovu situaciju pa je odmah sa interventnim timovima, u kojima je bilo više od 50 ljudi, pumpama za ispumpavanje vode i čamcima za eventulnu evakuaciju ili dopremu hrane i pića, na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom, krenula u pomoć stanovništvu na ugroženim područjima Hadžića i Busovače. Ostatak ljudstva FUCZ u Bihaću, Livnu, Mostaru i Travniku kao i ostalim gradovima bio je u pripravnosti da, po potrebi, hitno reaguje.

Zbog bujica i izlijevanja manjih vodotoka i rijeka pričinjena je šteta na kućama, drugim objektima, poljoprivrednom zemljištvu i automobilima u okolini Sarajeva (Pazariću, Tarčinu), Kiseljaku, Busovači, Kreševu, brojnim zeničkim naseljima, Travniku, Konjicu, Kaknju, Gornjem Vakufu, Žepču, Fojnici, Zavidovićima, Livnu, Mostaru, Visokom, Tomislavgradu, oštećen je privremeni most na putu Novi Travnik – Bugojno, zatvoren regionalni put Maglaj – Zavidovići, srušen most u izgradnji preko rijeke Željeznice na Ilidži, u nekim poplavljenim područjima došlo je do nestanka električne energije a voda za piće nije bila za upotrebu… Na prostoru F BiH bile su posebno kritične dvije tačke, i to naselje Pazarić u općini Hadžići i u općini Busovača na nekoliko mjesta, koja je zbog poplava bila odsječena iz dva pravca – Zenice i Kiseljaka.

U nedjelju su timovi FUCZ u hadžićkom naselju Pazarić na dvije lokacije  postavljali barijere od vreća sa pijeskom uz rijeku Zujevinu. Nakon toga uputili su se prema Busovači iz pravca Kaonika. S obzirom da je put Kaonik – Busovača bio pod vodom organizovano je prebacivanje građana koji su se u tim trenucima našli na toj dionici puta. Uspostavljena je komunikacija sa općinom Busovača, načelnikom Općine Asimom Mekićem i Službom civilne zaštite općine Busovača i sagledani trenutni prioriteti. Tim za spašavanje na vodi djelovao je sa tri čamca koji su izvršili obilazak objekata u koje je ušla voda i kojima je onemogućen pristup. Izvršena je evakuacija oko 30 osoba čije su kuće poplavljene, isključena električna energija iz poplavljenih etaža i izvršena dostava lijekova i drugih potrebnih namirnica. Jedan tim je sa muljnom pumpom izvršio ispumpavanje vode iz stanice za tehnički pregled vozila. U poslijepodnevnim satima kada je nivo vode u rijeci Kozici počeo da opada timovi FUCZ su u naselju Solakovići vršili ispumpavanje vode koja je ostala u dvorištima kuća.

Timove FUCZ u Solakovićima i Kaoniku u večernjim satima (nedjelja) posjetio je premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić sa direktorom FUCZ Fahrudinom Solakom i načelnikom općine Busovača. Premijer Novalić je obećao da će Vlada FBiH interventnim sredstvima pomoći u saniranju nastalih šteta čim se usvoji budžet.

U nedjelju u kasnim noćnim satima timi FUCZ u Busovači je obavio hitan transport starije ženske osobe u bolnicu Nova Bila, dok su timovi Goražde A i B upućeni u hadžićko naselje Žunovnica gdje su radili na ispumpavanju vode iz odvodnog kanala kako bi bio omogućen nesmetan protok vode iz ribnjaka Žunovnica. Pripadnici FUCZ iz tima Žepče vršili su monotoring vodotoka od Maglaja do Usore s obzirom da je nivo vode u rijeci Bosni ubrzano rastao i prijetio plavljenjem šireg područja od Maglaja do Doboja.

FUCZ je bila u stalnom kontaktu sa svim općinskim službana CZ na području FBiH, sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, sa Odsjekom za hidrologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prateći vodostaj velikih rijeka, prije svega Bosne, Save, Sane i Une. U nedjelju poslijepodne nastupilo je poboljšanje vremenskih prilika, odnosno prestanak padavina. Kako je došlo do pada nivoa većine rijeka, prvi prioritet za timove FUCZ, kao i za stotine pripadnika civilne zaštite i drugih službi spašavanja, bio je uspostavljanje saobraćaja, ispumpavanje vode i čišćenje mulja i blata iz dvorišta kuća i drugih objekata, te dostava pitke vode.

U ponedjeljak (4. februar) timovi FUCZ su bili angažovani u općini Busovača na ispumpavanju vode i čišćenju mulja iz poplavljenih objekata (Dom zdravlja Busovača, Osnovna škola Kaćuni, Fabrika deterdženata, džamija u Merdanima, zgrada kolektivnog smještaja…). FUCZ je obezbijedila i 15 isušivača vlage za isušivanje prostorija u kućama koje su pogođene poplavama.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak jučer su obišli poplavljena područja u Srednjobosanskom kantonu,  izvršili kontrolu kritičnih tačaka i razgovarali s mještanima. Najviše pogođena područja Busovače, Kaonika, Doca na Lašvi, Kaćuna i drugih mjesta jučer su bila pusta jer su mještani kod svojih kuća čistili dvorišta i prizemne objekte od mulja i blata koje je nanijela vodena bujica. Džaferović je, nakon što je čuo za probleme mještana, sa premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendom i drugim nadležnim osobama razgovarao je o rješavanju tih njihovih problema.

Posebne pohvale dobili su pripadnici FUCZ koji su, uprkos ličnim problemima kod svojih kuća, uzrokovanih poplavama, već četvrti dan na raspolaganju mještanima u ovom Kantonu.

S obzirom na to da voda za piće na području Busovače i Kiseljaka još uvijek nije čista, pripadnici FUCZ svakodnevno u ova mjesta dopremaju cisterne s pitkom vodom koje su obezbijedili uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo.

Osim toga što pružaju pomoć unesrećenim u poplavama, pripadnici FUCZ jučer su na području rijeke Lašve u Vitezu pronašli četiri MB mine 84 mm i ručnu bombu M93 koji će biti naknadno uništeni. Apeliraju  na građane na obrate pažnju na ono što je rijeka ostavila iz sebe nakon povlačenja te da sve sumnjive predmete i NUS-eve prijave FUCZ.

Timovi FUCZ su i dalje na terenu, ulažu velike napore, i  pomažu stanovništvu u saniranju nastalih šteta uzrokovanih poplavama kako bi se ljudi što brže vratili normalnom životu.