Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.02.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 88 cm (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 222 cm (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,72 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 68,2 m3/s.

Općina Doboj Istok. Prema informacijama dobijenim od OSCZ Doboj Istok, u poslijednja 24 sata uslijed povećanog vodostaja rijeke Spreče došlo je do plavljenja cca 50 ha poljoprivrednog zemljišta na području naselja Stanić Rijeka i Brijesnica. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata.

Općina Gračanica. Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite Gračanica, na području naselja Donja Orahovica, Lohinja, Pribava i Stjepan Polje, rijeka Spreča se izlila i poplavila je cca 40 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07,00 sati iznosio je 322 cm (vodostaj kada se primjenjuju mjere odbrane od poplava je 300 cm). Za sada nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 27 cm.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u  porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati.

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     617 cm (normalno stanje), jučer (597 cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     511 cm (pripremno stanje), jučer (521 cm), i

–   Orašje ——————————————    721 cm (pripremno stanje), jučer (696 cm).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka

 

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo  07:00 sati. 100 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati 364 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati -55 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 298 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 201 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati 103 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 271 cm                         265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati 145 cm 130 cm

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 04:45 sati, iznosio je 297 cm (jučer je iznosio 313 cm), s trendom -1 cm . I dalje se kontinuirano provode redovne mjere obrane od poplava. 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

Trenutno stanje na području ZDK-a:

Grad Zenica.I dalje je na snazi Odluka o  proglašenju stanja prirodne nesreće, dok službe grada i dalje rade na aktivnostima saniranja posljedica od poplava.

Općina Kakanj. Dana 05.02.2019.g. u popodnevnim satima je donešena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Kakanj.

 

Kanton Sarajevo

Prema izvještajima iz Općinskih operativnih centara civilne zaštite sve rijeke i potoci na području Kantona Sarajevo su se povukli u u svoja korita, te je nivo svih vodostaja i dalje u opadanju.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-2486-1/19 od 04.02.2019. godine, jučer  u 07:30 sati, poslala ekipu svoje Profesionalne vatrogasne jedinice (dvije cisterne i četiri vatrogasca) u Busovaču, kao pomoć navedenoj Općini u otklanjanju posljedica od poplava. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo su u toku jučerašnjeg dana bili angažovani na otklanjanju posljedica od poplava i na snabdijevanju stanovništva ugroženih područja Općine Busovača sa pitkom vodom. Također, navedene snage Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, će biti i danas angažovane na otklanjanju posljedica od poplava i na snabdijevanju stanovništva ugroženih područja Općine Busovača sa pitkom vodom.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Vodostaji rijeka i njihovih pritoka na području Bosansko-podrinjskog kantona su u granicama normale, ne postoji opasnost od izlijevanja rijeka iz korita.

Srednjobosanski kanton

Rijeke u slivu Bosne i Vrbasa su u opadanju. Tako je vodostaj rijeke Vrbas u posljednja 24 sata opao u prosijeku za 6 cm, dok je nivo vodostaja rijeke Lašve opao za 7 cm.

Situacija na području Kantona se normalizuje. Radi se na raščišćavanju terena i procjenjuje se nastala šteta.

Napomena: I dalje su na snazi odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće u 4 općine na području Kantona, i to: Kiseljak, Busovača, Novi Travnik i Travnik.

Kanton 10

I dalje su na snazi odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće za pet općina ovog Kantona, dok je u gradu Livnu donešena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće.

Prema informacijama iz OSCZ, vodostaji rijeka i potoka na području cijelog kantona su u opadanju.

Općinske službe primaju prijave o štetama uzrokovanim poplavama uslijed otapanja snijega.

 

Informacija sa područja Buško Blato:

 

Vodostaj akumulacije B.Blato               —               704,60 m,

Vodostaj jezera Mandek u gradu Livno je maksimalan, trenutni priliv i ispust je 5 m3/s.

 

Nema opasnosti od pucanja i rušenja brana.

 

Pritok, Šuica,Ričina, općina Tomislavgrad       cca 70 m3/s

Pritok , Livanjsko polje                                      cca 60 m3/s

 

Vodostaj rijeke Unac u općini Drvar         120 m .

Vodostaji rijeka i pritoka su u opadanju.

 

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

  • od 23:10 do 00:05 sati, u Žitomisliću, gdje je gorjela ribarska kuća,
  • od 00:30 do 01:00 sati, u Rodoču, gdje je gorio otpad.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju od 00:23 do 02:00 sati, na gašenju dimnjaka, u ulici Kolonija.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara na kamionu, u željezari „Arcelor Mitall“.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je jutros 06.02.2019 godine, intervenciju na gašenju putničkog motornog vozila, uz rijeku Krivaju.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju dimnjaka, na stambenom objektu, u ulici Carica br.1. Požar je ugašen, nema materijalne štete.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj vršila je sapiranje površina nakon poplava na području općine Kakanj.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju na gašenju porodične kuće. Požar je ugašen, nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče vršila je sapiranje površina nakon poplava te ispumpavanje vode u Donjoj Golubinji.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu intervenciju na gašenju zapaljenog otpada u napuštenom objektu.

KLIZANJE TLA 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana, 05.02.2019. godine, prijavljeno je aktiviranje klizišta u naselju Gornja Raštelica br. 5. Ekipa civilne zaštite Općine Hadžići  izašla je na teren, te je na licu mjesta ustanovljeno da se radi o klizištu u neposrednoj blizini naseljenog stambenog objekta. Kontaktiran je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i sa ovlaštenom osobom je dogovoreno da se dana, 06.02.2019. godine, izađe na teren s ciljem poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Klizište se pojavilo na dvije lokacije u naselju Bojska, trenutno nisu ugroženi  stambeni objekti. Prati se situacija.

Općina Travnik.

Prema izvještaju Operativnog centra CZ općine Travnik situacija na terenu se normalizuje.

U MZ Gladnik voda se povlači na mjestu gdje je bila opkolila sedam (7) domaćinstava čiji su stanari ostali u objektima.

U MZ Mehurić prijeti opasnost od novog klizišta na putnoj dionici Mehurić-Gluha Bukovica, gdje je vidno popucao dio asfalta. Aktivirano klizište ispod puta prema naselju Zagrađe.

MZ Bjelo Bučje aktivirano novo klizište u naselju Pulac ispod puta.

MZ Bojna zatvorena putna komunikacija Luka-Bojna i ulica Antifašista, ali postoje alternativni pravci. 

 

SNJEŽNE PADAVINE 

Kanton 10

Općina Kupres. Na području općine nema novog snijega. Probijanje puta prema naseljenom mjestu Vukovskom došlo je do pola. Jučer 05.02.2019.g. u mjestu Ravno, nije bilo nastave zbog neprohodnih putova uslijed jakog vjetra.

Općinske službe primaju prijave o štetama uzrokovanim snježnim padavinama.

  

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog topljenja snijega i povećane izdašnosti vode na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać, potrošačima se preporučuje da vodu prokuhavaju prije upotrebe za piće.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovaća. Na području općine Busovača uspostavljeno snabdijevanje pitkom vodom, ali voda nije za piće.

Općina Bugojno. Na području općine Bugojno voda nije za piće.

Općina Vitez. Na području općine Vitez obustavljena  je isporuka vode tokom noći.

 

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku eksplozivnog sredstva na lokalitetu Dobraljevo.

Općina Vitez. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku 4 minobacačke granate, u naselju Rijeka, pored mosta Modrulja, na rijeci Lašvi.

Prijave o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđena su Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Dana 05.02.2019. godine, iz Općinske službe CZ-e Lukavac, primljena je  prijava o pronalasku nepoznatog eksplozivnog sredstva.

Prijava o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku eksplozivnog sredstva i to dana, 05.02.2019. godine, od Policijske stanice Hadžići, da je u ul. Žunovačka bb, pronađen jedan tromblon. O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite za UES, koji su navedeno eksplozivno sredstvo preuzli isti dan. 

 

O S T A L O 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Timovi Federalne uprave civilne zaštite su angažovani na području Srednjobosanskog kantona, općina Busovača, na poslovima otklanjanja posljedica poplava koje su zahvatile to područje proteklih dana. 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite je dana, 06.02.2019. godine u 03:05 sati, primio informaciju od Policijske stanice Centar, da je u naselju Nahorevo, općina Centar, nestala jedna muška osoba. Dežurni u Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite u skladu sa propisanim procedurama odmah je obavijestio dežurnog u Općinskom operativnom centru civilne zaštite Centar, koji je angažovao Gorsku službu spašavanja Stanica – Centar, čiji su pripadnici odmah izašli na lice mjesta, a u akciju traženja uključili su i psa koji je obučen i osposobljen za traženje nestalih lica.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i službama koje su u proteklom periodu bile uključene u potragu za El-Eminom Hadžićem, koji je nestao u vikend naselju Ponijeri, kod Kaknja. U slučaju poboljšanja vremenskih uslova ili informacija koje bi ukazale na novi trag, potraga bi se odmah intenzivirala.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je ŽUTO upozorenje za Unsko-sanski, Kanton 10 te Hercegovačko-neretvanski kanton, zbog mogučih udara vjetra do 40 km/h.

 

 

 

 

        OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE