Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.02.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji su i dalje u opadanju. Situacija na području Kantona se normalizuje. Na područjima pogođenim poplavama na terenu su vatrogasci, ekipe civilne zaštite i predstavnici mjesnih zajednica koji pomažu stanovništvu  u saniranju nastalih šteta.

I dalje su na snazi odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće u 4 općine na području Kantona, i to: Kiseljak, Busovača, Novi Travnik i Travnik.

Općina Novi Travnik. Zatražena je pomoć Oružanih snaga BiH na postavljanju pontonskog mosta na rijeci Grlovnici u MZ Stojkovići, gdje je došlo do urušavanja mosta usljed poplave.

 

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, jučer  u 07:30 sati, poslala dvije cisterne i četiri vatrogasca Profesionalne vatrogasne jedinice u Busovaču kao pomoć navedenoj općini, koji su u toku jučerašnjeg dana bili angažovani na otklanjanju posljedica poplava i na snabdijevanju stanovništva ugroženih područja pitkom vodom.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 80 cm (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 197 cm (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,58 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme niži za 14 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,6 m3/s.

Općina Doboj Istok. Prema informacijama dobijenim od Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, pod vodom je još oko 40 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom dijelu rijeke Spreče. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata

Općina Gračanica. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Gračanica, na području naselja Donja Orahovica, Lohinja, Pribava i Stjepan Polje pod vodom je još oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07,00 sati iznosio je 307 cm, (vodostaj kada se primjenjuju mjere odbrane od poplava je 300 cm). U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 12 cm.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u  opadanju  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati.

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     605 cm (normalno stanje), jučer (617 cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     488 cm (pripremno stanje), jučer (511 cm), i

–   Orašje ——————————————    710 cm (pripremno stanje), jučer (721 cm).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati      86 cm

160 cm

Mostar 07:30 sati    360 cm

850 cm

Čapljina 07:30 sati     -72 cm

200 cm

Trebižat Humac 07:30 sati    299 cm

280 cm

Krupa Dračevo 07:30 sati    185 cm

300 cm

Bregava Stolac 07:00 sati    102 cm

110 cm

Buna Buna 07:00 sati    251 cm

265 cm

Jasenica Jasenica 07:00 sati    148 cm

130 cm

 

Stanje na  hidro-elektranama

 

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:05 sati   262,98 m.n.v.

(max. 270 m)

  150 m3/s
Grabovica 07:07 sati 157,92 m.n.v.

(max. 159 m)

  102 m3/s
Salakovac 07:06 sati  121,78 m.n.v.           (max.123,10 m)   160 m3/s
Mostar 07:07 sati   76,02 m.n.v

(max. 78 m)

  200 m3/s
Rama 07:07 sati 574,26 m.n.v

(max 595m)

    25 m3/s
Blato 07:07 sati 224,65 m.n.v     42 m3/s

 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 10:55 do 11:30 sati na ispumpavanju vode iz podruma u naselju Cim.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 07:45 sati, iznosio je 300 cm (jučer je iznosio 297 cm), s trendom +1 cm .

I dalje se kontinuirano provode redovne mjere obrane od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

Grad Zenica. Još uvijek je na snazi proglašeno stanje prirodne nesreće. Službe grada i dalje rade na aktivnostima saniranja posljedica od poplava.

Općina Kakanj. I dalje traju aktivnosti na uklanjanju posljedica prirodne nesreće.

 

Kanton Sarajevo

Dana 06.02.2019.godine, u 14:10 sati, u Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite, preko Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, dostavljena je informacija Općinske službe CZ Stari Grad „da je na teritoriji RS-a, na lokalitetu Lapišnica tunel, gdje je izgrađen most i mini brana koji povezuje obale rijeke Miljacke, u noći 02./03.02.2018.godine došlo do pucanja pomenute brane i konstrukcije mosta“. U istoj se navodi „da su ogromne količine vode, sa svim onim što je prikupljeno na brani (grede, smeće, stare gume, isl.), velikom snagom udarile u branu na Bentbaši, te da je pravovremenom reakcijom rukovaoca brane na Bentbaši, koji je na vrijeme spustio nivo akumulacije, izbjegnuta veća havarija“. Prethodno navedena informacija odmah je proslijeđena Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske.

 

Kanton 10

Prema informacijama iz Općinskih službi civilne zaštite, vodostaji rijeka i potoka na području cijelog kantona su u opadanju.

Općinske službe prate situaciju i primaju prijave o eventualnim štetama uzrokovanim poplavama usljed otapanja snijega.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

– od 12:35 do 13:00 sati, pored M-17, kod benzinske pumpe Hifa, gorio otpad,

– od 12:40 do 13:00 sati, na Žovnici gorio  otpad.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju od 18:00 do 20:15 sati na Paoči, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

– u mjestu Gradište, zaseok Zapoda, gdje je došlo do požara u podrumskim prostorijama. Požar je ugašen. Pričinjena je materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo,

– u ulici dr.Safvet Beg Bašagića, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo. Požar je ugašen. Pričinjena je materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju zapaljenih dimnjaka.

 

KLIZANJE TLA

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Evidentirana je pojava novog klizišta  na lokalitetu Putićevo, Gavrino brdo, zbog čega je evakuisana jedna porodica iz objekta ugroženog klizištem. Osim toga, aktivirano je novo klizište u zaseoku Purići. U MZ Bojna aktivirano je klizište prema Šarića brdu ispod putne komunikacije, zbog čega se koristi zaobilazni put.

Općina Busovača. Aktiviran je veliki broj novih i postojećih klizišta na cijelom području općine Busovača. Timovi civilne zaštite vrše obilazak terena i procjenjuju situaciju.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Gradačac, u naselju Mionica došlo je do reaktiviranja klizišta koje ugrožava jedan stambeni objekat i prilazni put.

 

SNJEŽNE PADAVINE

 

Kanton 10

I dalje su na snazi Odluke o proglašenju stanja  prirodne nesreće izazvane snježnim padavinama u općinama Kupres, Bosansko Grahovo i Drvar.

Općinske službe primaju prijave o štetama uzrokovanim snježnim padavinama.

Općina Kupres. Na području općine nema novog snijega. Probijanje puta prema naseljenom mjestu Vukovskom je u toku, kao i regionalnog puta Rilić-Ravno-Rama.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 06.02.2019. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Lukavac, Mobilna, dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Na području općine Bugojno voda nije za piće.

Općina Busovaća. Na području općine Busovača uspostavljeno snabdijevanje pitkom vodom, ali voda i dalje nije za piće.

Općina Vitez. Na području općine Vitez obustavlja  se isporuka vode tokom noći.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog topljenja snijega i povećane izdašnosti vode na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać, potrošačima se i dalje preporučuje da vodu prokuhavaju prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava:

– od Policijske stanice Sanski Most, da je u mjestu Crnovodec pronađen ručni bacač raketa „Zolja“,

– od Policijske stanice Bosanska Krupa, da je mjestu Hodžinac pronađena ručna bomba.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je  informaciju od Policijske uprave Stolac, da je pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. U toku dana 06.02.2019.godine, od strane Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite  izvršeno je uništenje na licu mjesta kasetne bombe KB-1 u ulici Mehmeda Spahe, uz prisusutvo predstavnika BH MAC-a – RU Tuzla. Uništavanje je proteklo bez problema.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku jednog tromblona  na lokalitetu Nova Bila.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Timovi Federalne uprave civilne zaštite su angažovani na području Srednjobosanskog kantona, općina Busovača, na poslovima otklanjanja posljedica poplava i klizišta koje su zahvatile to područje proteklih dana.

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i službama koje su u proteklom periodu bile uključene u potragu za El-Eminom Hadžićem, koji je nestao u vikend naselju Ponijeri, kod Kaknja. U slučaju poboljšanja vremenskih uslova ili informacija koje bi ukazale na novi trag, potraga bi se odmah intenzivirala.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE