Održana vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ usvojena je Informacija o poplavama i klizištima na području F BiH u februaru 2019. godine. Poplavama i klizištima najviše su zahvaćeni Busovača, Zenica, Hadžići, Kakanj, Visoko, Kiseljak, Bugojno, Travnik, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Kreševo, Ilidža, Novi Grad, Vogošća, a manjim intenzitetom Ključ, Sanski Most, Livno, Tomislavgrad, Doboj Istok i Gračanica. Posebno je naglašeno da je FUCZ, u okviru svojih nadležnosti, odmah odgovorila i izašla na teren sa potrebnom opremom, materijalno-tehničkim sredstvima i pripadnicima obučenim za djelovanje i odgovor na prirodne i druge nesreće. Zadužuje se FUCZ da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvanih poplavama i klizištima i blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju opasnosti po stanovništvo i materijalna dobra na području F BiH te da svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u zaštiti od poplava i klizišta na ugroženim područjima. Zadužuju se i općinski i kantonalni štabovi civilne zaštite za preduzimanje svih potrebnih radnji i aktivnosti na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu i saniranju posljedica prirodnih nesreća poplava i klizišta, da redovno dostavljaju informacije o stanju na ugroženom području FŠCZ, putem FUCZ te da se  pokrenu aktivnosti analize trenutne strukture, obučenosti i opremljenosti KUCZ, gradskih i općinskih službi civilne zastite u skladu sa procjenama ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i potreba na terenu. Usvojena informacija sa zaključcima će se uputiti Vladi F BiH.

Danas (05.02.2019. godine) u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u  Sarajevu održana je vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba.

Na ovoj sjednici je usvojena Informacija o poplavama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine u februaru 2019. godine.

 

Velike količine snijega, porast dnevnih temperatura koje su uticale na topljenje snježnog pokrivača, kao i obilne kišne padavine početkom februara 2019. godine, prouzrokovali su povećanje vodostaja na svim rijekama i njihovim pritokama, što je imalo za posljedicu plavljenja poljoprivrednog i drugog zemljišta, velikog broja stambenih, privrednih, infrastrukturnih i drugih objekata, te ugrožavanje stanovništva na pogođenim područjima. Poplavama i klizištima najviše su zahvaćeni Zeničko-dobojski kanton (Zenica, Kakanj i Visoko), Srednjobosanski kanton (Busovača, Kiseljak, Bugojno, Travnik, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez i Kreševo) i Kanton Sarajevo (Hadžići, Ilidža, Novi Grad i Vogošća), a manjim intenzitetom Unsko-sanski (Ključ i Sanski Most), Kanton 10 (Livno i Tomislavgrad) i Tuzlanski kanton (Doboj Istok i Gračanica).

Nakon pristiglih podataka iz općina, gradova i kantona i procjene situacije na terenu o ugrožavanju ljudi i materijalnih dobara Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) se na vrijeme uključila u akciju pomoći ugroženom lokalnom stanovništvu na poplavljenim područjima. Prvobitno je 50 uposlenika upućeno na dvije lokacije, na područje općina Hadžići (Pazarić) i Busovača, a zatim je dodatno aktivirano još 50 pripadnika specijaliziranih jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom i za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta. Angažovani su na zadacima odbrane stambenih objekata od poplava, na pakovanju i postavljanju vreća sa pijeskom, ispumpavanju vode iz kuća, škola i drugih objekata, osposobljavanju i uspostavljanju putnih komunikacija, evakuaciji stanovništva, hitnom medicinskom transportu, izvlačenju vozila iz vode, odčepljavanju i čišćenju kanala i odvoda, dostavljanju hrane, vode i lijekova ugroženom stanovništvu… Pored ljudstva, FUCZ je angažovala značajna materijalno-tehnička sredstva i opremu, i to čamce, pumpe za vodu, agregate, isušivače zraka, suha odijela za spašavanje na vodi, itd.

Posebno je naglašeno da je FUCZ i ovaj put, u okviru svojih nadležnosti, odmah odgovorila i izašla na teren sa potrebnom opremom, materijalno-tehničkim sredstvima i pripadnicima obučenim za djelovanje i odgovor na prirodne i druge nesreće.

Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima u Zeničko-dobojskom kantonu donijeli su nadležni u Gradu Zenica i Općini Kakanj, a u Srednjobosanskom kantonu u općinama Busovača, Kiseljak, Novi Travnik i Travnik.

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ doneseni su zaključci da se zadužuje FUCZ da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvanih poplavama i klizištima i blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju opasnosti po stanovništvo i materijalna dobra na području F BiH te da svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u zaštiti od poplava i klizišta na ugroženim područjima. Zadužuju se i općinski i kantonalni štabovi civilne zaštite za preduzimanje svih potrebnih radnji i aktivnosti na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu i saniranju posljedica prirodnih nesreća poplava i klizišta, da redovno dostavljaju informacije o stanju na ugroženom području FŠCZ, putem FUCZ te da se  pokrenu aktivnosti analize trenutne strukture, obučenosti i opremljenosti KUCZ, gradskih i općinskih službi civilne zastite u skladu sa procjenama ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i potreba na terenu.

Usvojena informacija sa navedenim zaključcima će se uputiti Vladi F BiH.