Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.02.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 96 cm (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 266 cm (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,76 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme viši za 6 cm (u poslednjih 12 sati vodostaj se smanjio za 1 cm). Ispust kroz temeljne otvore iznosi 67,5 m3/s.

 

Općina Doboj Istok. Informacija iz Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, da je u poslijednja 24 sata uslijed povećanog vodostaja rijeke Spreče, došlo je do plavljenja cca 50 ha poljoprivrednog zemljišta na područjima naselja Stanić Rijeka i Brijesnica. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata

Općina Gračanica. Prema izvještaju Općinskog operativnog centra civilne zaštite Gračanica, na području naselja: Donja Orahovica, Lohinja, Pribava i Stjepan Polje, rijeka Spreča se izlila i poplavila cca 80 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07,00 sati, iznosio je 349 cm (vodostaj kada se primjenjuju mjere odbrane od poplava je 300 cm). Za sada nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 14 cm. U poslednjih 12 sati vodostaj se smanjio za 9 cm.

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju na crpljenju vode iz podrumskih prostorija stambenog objekta u naselju Špionica.

Općina Živinice. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Živinice na području naselja Ciljuge, došlo je do plavljenja cca 5 ha poljoprivrednog zemljišta, uslijed podizanja nivoa podzemnih voda. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u  porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati.

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     597 cm (normalno stanje), jučer (425 cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     521 cm (normalno stanje), jučer (354 cm), i

–   Orašje ——————————————    696 cm (normalno stanje), jučer (517 cm).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Sve putne komunikacije na području općine Jablanica su prohodne, ali zbog odrona (obilne kiše koje su pale dana 02./03.02.2019.god.), preporučuje se oprezna vožnja.

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo  07:00 sati. 119 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati 432 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati -37 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 314 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 213 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati 105 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 285 cm                         265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati 145 cm 130 cm

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 08:15 sati, iznosio je 313 cm (jučer je iznosio 323 cm), s trendom 0 cm .

I dalje se kontinuirano provode redovne mjere obrane od poplava.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale u Federaciji BiH. Snijeg koji je padao proteklog dana na području općine Pale Federacije BiH nije prouzrokovao veće probleme. Visina novog snijega iznosi od 2 do 8 cm. Zbog ugaženog snijega po kolovozu saobraćaj se odvija usporeno posebno u visinskim dijelovima.

Vodostaj rijeke Prače i njenih pritoka je u opadanju.

Općina Foča u Federaciji BiH. Vodostaji rijeka na području općine u blagom  su opadanju.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je povećan, sa tendencijom stalnog opadanja.

Trenutno stanje na području ZDK-a:

Grad Zenica. Sve ekipe civilne zaštite su na terenu. Angažovana je mehanizacija civilne zaštite kao i raznih firmi koje posjeduju teške radne mašine. Najkritičnija područja su u slivovima rijeka Bosne, Lašve, Babine rijeke, Bistričke rijeke i Kočevskog sliva.

Intezivno se radi na saniranju putnih komunikacija prema: Orahovici, Bistričaku, Topčić polju, Kočevskom slivu, Nemili i Babinskom slivu gdje su rijeke i potoci odnijele dio puta ili stvorile nanose zemlje i kamenog materijala na puteve.

Stanje se polako normalizuje i vidan je pad bujičnih voda, takođe i nivo rijeke Bosne je u stalnom padu.

Na lokalitetu Vardišta,  gdje  je  nabujala rijeka Kočeva  odnijela dio glavne  vodovodne  linije za naselja: Vardište, Broda i Zacarina,  izgrađen  je novi dio cjevovoda. Radnici JP „ViK“ d.o.o. Zenica su u opasnim i teškim okolnostima zbog dubokog blata i klizavog terena  uspjeli sanirati kvar na  vodovodnoj  liniji za područje dijela  naselja Tetovo.  Dio ekipa JP „ViK“ provodi  kontinuirane  aktivnosti  na  izvorištu Kruščica  i vodozahvatu Babine rijeke,  kako bi se osigurale dovoljne  količine  vode  za  uredno snabdijevanje  svih potrošača.

Općina Kakanj. Još uvijek je na snazi proglašenje prirodne nesreće na području općine Kakanj i poduzimaju se neophodne mjere i radnje na zaštiti i spašavanju.

Nastavlja se saniranje od posljedica poplava. Čiste se saobraćajnice, putni pravci kao domaćinstva.

Profesionalna vatrogasna jedinica je vršila sapiranje površina nakon poplava.

Općina Zavidovići. Radi  se na  otklanjanju posljedica nastalih šteta, naročito na saniranju lokalnih puteva (odroni i klizišta) kao i na uklanjanju oborenih stabala sa javnih površina.

Općina Maglaj. Zbog izlijevanja vode na put obustavljen je saobraćaj na ulazu u Maglaj sa magistralnog puta M-17, kao i na regionalnom putu R-465 Maglaj – Doboj. Na ovim dionicama u funkciji su alternativni pravci.

 

Kanton Sarajevo

Prema posljednjim prikupljenim podacima stanje na području Kantona Sarajevo po pitanju poplava se normalizuje. Nivoi svih vodostaja su u opadanju. Ekipe Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo su u toku jučerašnjeg dana obišle područja koja su najugroženija od poplava i uvjerili se da se stanje dosta poboljšalo u odnosu na prethodni dan.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo je u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2486-1/19 od 04.02.2019. godine, jutros u 07:30 sati, poslala ekipu Profesionalne vatrogasne jedinice (dvije cistrene i četiri vatrogasca), u Općinu Busovača, kao pomoć u otklanjanju posljedica od poplava (obezbjeđenju pitke vode za stanovništvo  ugoroženih područja uslijed poplava).

 

Općinska služba civilne zaštite Hadžići: Ekipe Općinske službe civilne zaštite Hadžići i pripadnici njihovih službi zaštite i spašavanja su u toku jučerašnjeg dana bili na terenu i ustanovili da su sve rijeke i potoci u svojim koritima. Trenutno nema ugroženih ljudi kao ni materijalnih dobara. Bilo je nekoliko manjih nanosa i odrona na lokalnim saobraćajnicama koje su odmah uklonjene. U mjestu Gornja Korča, klizište na kojem su, prije pet godina, urađene preventivne mjere, aktiviralo se i prijeti opasnost da se zatvori potok Korča i da se stvori vještačko jezero. Pokrenuto je cc 500 m² zemljišta. Zbog ne pristupačnog terena, kao i snijega nisu u mogućnosti poduzimati bilo kakve radnje. Svakodnevno se vrši monitoring klizišta.

Općinska služba civilne zaštite Vogošća: Pripadnici Općinske službe civilne zaštite Vogošća su tokom jučerašnjeg dana izvršili obilazak nekoliko klizišta, gdje su vršili pregled odvodnih kanala i ustanovili da su u redu, izuzev jednog kojeg su odmah pročistili. U naselju Hotonj pročistili su jedan propust čime je uspostavljen normalan protok oborinskih voda. Sve rijeke i potoci su u svojim koritima. Nema ugroženih ljudi kao ni materijalnih dobara.

Općinska služba civilne zaštite Ilidža: Stanje na području ove općine je mnogo stabilnije u odnosu na predhodni dan. Pripadnici Općinske službe su bili na terenu i ustanovili da su rijeke i potoci u svojim koritima, te da trenutno ne prijeti opasnost po stanovništvo kao i materijalna dobra. Podvožnjak na relaciji naselja Pejton-Otes, kao i podvožnjak prema naselju Osjek, koji su bili zatvoreni za saobraćaj sada su u funkciji i saobraćaj se odvija uredno.

Općinska služba civilne zaštite Ilijaš: Pripadnici Općinske službe civilne zaštite su obišli teren i ustanovili da je stanje na području ove općine uredno, izuzev par odrona na lokalnim saobraćajnicama koje su odmah uklonjene. Trenutno nema opasnosti od izlijevanja rijeka i potoka iz svojih korita.

 

Od ostalih općinskih službi civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo smo obavješteni da na teritoriji njihovih općina nema opasnosti od poplava.

 

Srednjobosanski kanton

Rijeke u slivu Bosne i Vrbasa su u opadanju. Tako je vodostaj rijeke Vrbas u posljednja 24 sata opao u prosijeku za 20 cm, dok je nivo vodostaja rijeke Lašve opao za 15 – 20 cm.

 

Situacija na terenu prema izvještajima iz općinskih službi za civilnu zaštitu.

Stanje na poplavljenim područjima se normalizuje.

Općina Jajce: Vatrogasci TVJ-a Jajce imali intervenciju u firmi „Pero“ d.o.o., vršili su  ispumpavanje vode iz objekta.

Općina Bugojno: Dana 04.02.2019.godine, sanirani su svi kvarovi kod mosta Donjići i obezbjeđeno uredno snabdijevanje oko 800 domaćinstava električnom energijom i ostalim. Voda sa izvorišta Kruščica nije za piće.

Općina Donji Vakuf: Situacija se normalizuje.

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje: Dana 04.02.2019.godine, došlo je do klizanja veće količine zemlje u naselju Duratbegović Dolac, klizište nije većih razmjera i za sada ne prijeti stambenim objektima.

Općina Travnik: Vatrogasci TVJ-a Travnik, imali su više tehničkih intervencija na području naselja Dolac na Lašvi, te Donje Putićevo.

Najteža situacija je i dalje u naselju Gladnik, gdje je 8 kuća opkoljeno vodom. Stanari su se povukli na više spratove kuća i trenutno ne žele da se isele. Stoka i druga živina su iseljeni. Postoji alternativni pravac do kuća koji je prohodan.

Aktivirana su 3 klizišta u naselju Bijelo Bučje.

Aktivna je i mehanizacija na određenim lokacijama koja rješava prohodnost blokiranih putnih komunikacija.

Općina Novi Travnik: Situacija se normalizuje. Put za Šenkoviće je prohodan.

Općina Vitez: Situacija se normalizuje.

Općina Busovača: Situacija na terenu i dalje je teška. Radi se na uspostavi putne infrastrukture za pojedina naseljena mjesta i na dostavi pitke vode.

Općina Kiseljak: Voda se povlači. Situacija se normalizuje.

Napomena: Proglašeno stanje prirodne nesreće u 4 općine na području Kantona, i to: Kiseljak, Novi Travnik, Busovača i Travnik.

Kanton 10

Stanje prirodne nesreće i dalje je na snazi u pet općina ovog Kantona, dok je u gradu Livnu donešena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće.

Grad Livno.  Prema informaciji iz OpSlCZ-e grada Livna, nema dojava o poplavljenim gospodarskim i stambenim objektima.

Vodostaji rijeka: Sturba, Žabljaka i Bistrice su u opadanju.

Općina Tomislavgrad.  Stanje na području općine je pod kontrolom.

Nema novih dojava o štetama.

Općina Drvar. Rijeka Unac se povlači u korito. Nema dojava o poplavljenim gospodarskim i stambenim objektima.

Općina Kupres.  Nema dojava o poplavljenim gospodarskim i stambenim objektima.

Na području općine nema novog snijega.

Probijanje puta prema naseljenom mjestu Vukovsko, nastaviti će se i danas.

Ceste su mokre i skliske, vidljivost dobra. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni.

Općina Glamoč. Nema dojava o poplavljenim gospodarskim i stambenim objektima.

 

POŽARI 

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Vatrogasna jedinica općine Doboj Istok, imala je intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta, u naselju Mala Brijesnica. Požar je lokalizovan i ugašen od strane TVJ-a Doboj,  i uz pomoć službenika Policijske stanice Doboj Istok i mještana. 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka.

Općina Velika Kladuša. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju od 18:00 do 19:30 sati, u mjestu Todorovo, gdje je gorio automobil. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 18:00 do 18:35 sati, u naselju Tekija, gdje je gorio otpad, te

  • jednu tehničku intervenciju od 15:30 do 18:00 sati, gdje su vršili ispumpavane vode u ulici Blajburških Žrtava

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju od 19:38 do 20:35 sati, u naselju  Višići, gdje je gorio automobil.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je tehničku intervenciju od 14:26 do 16:35 sati, gdje su vršili ispumpavanje vode iz podruma fabrike „TMK-a“.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu veću  intervenciju i dvije manje intervencije.

Veća intervencija je bila dana, 05.02.2019. godine, u 05:15 sati, u ul. Prijedorska br. 2 u Općini Novi Grad. Požar je ugašen u 05:44 sati. U gašenju požara učestvovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. U požaru je smrtno stradala jedna nepoznata osoba, dok je druga osoba lakše povrijeđena. Uviđaj je u toku. Pričinjena je veća materijalna šteta.

Manje intervencije su bile: jedna intervencija na gašenju zapaljenog dimnjaka, te jednu tehničku intervenciju.

 

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac U protekla 24 sata prijavljeno je pokretanje klizišta u naselju Jasenica, zaseok Tupari, koje ugrožava jedan stambeni objekat.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a kvalitet zraka na lokalitetima BKC-e, Lukavac i Živinice je odgovarao kvalitetu čistog zraka, dok se na lokalitetima Skver, Bukinje i Mobilna, nije mogao ocijeniti.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog topljenja snijega i povećane izdašnosti vode na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać, potrošačima se preporučuje da vodu prokuhavaju prije upotrebe za piće.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na svim područjima koja su poplavljena i gdje je došlo do prekida u snabdijevanju električnom energijom, preporučuje se prokuhavanje vode za piće i korištenje vode za piće iz cisterni koju dovoze pripadnici civilne zaštite i vatrogasci.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Zbog velikih padavina došlo je do zamućenja vode na izvorištu Šanica, te je izdata  obavijest da se voda obavezno  prokuhava. JKP Jablanica  d.d., vrši redovno kontroliranje vode.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Upućen je poziv stanovnicima Širokog Brijega da prokuhavaju vodu prije konzumiranja zbog zamućenosti izvorišta.

 

Srednjobosanski kanton

Na području Kantona vodosnabdijevanje je uglavnom uredno, osim na područjima općina Busovače i Viteza, gdje tokom noći nije bilo vode.

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje. U naselju Borova Ravan, općina Gornji Vakuf – Uskoplje,  zbog klizišta isključena je el.energija do daljnjeg.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Prozor-Rama. Iz Policijske stanice Prozor-Rama, u 18:30 sati, stigla je prijava o pronalasku raznih eksplozivnih sredstava.

Prijava o pronalasku edsplozivnih sredstava proslijeđena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Dana 04.02.2019. godine, iz Općinske službe CZ-e Gračanica, primljena je  prijava o pronalasku nepoznatog eksplozivnog sredstva.

Prijava o pronalasku edsplozivnih sredstava proslijeđena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

O S T A L O

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Timovi Federalne uprave civilne zaštite bili su angažirani na području Srednje bosanskog kantona, općina Busovača, na dostavi pitke vode, te na poslovima otklanjanja posljedica poplava koje su zahvatile to područje proteklih dana.

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Zbog mutnoće i porasta vodostaja rijeke Une obustavljena je potraga za utopljenikom na području općine Bosanska Krupa.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i službama koje su u proteklom periodu bile uključene u potragu za El-Eminom Hadžićem, koji je nestao u vikend naselju Ponijeri, kod Kaknja. U slučaju poboljšanja vremenskih uslova ili informacija koje bi ukazale na novi trag, potraga bi se odmah intenzivirala.

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE