Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. PVJ grada Mostara imala je četiri intervencije i to:

  • od 19:40 do 21:00 sati, na Bunici gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
  • od 21:35 do 22:00 sati, put za Bare, gašeni su zapaljeni borovi,
  • od 21:45 do 22:35 sati, na Biskupovoj glavici, gašeni su zapaljeni borovi,
  • od 02:40 do 02:55 sati, u ulici Kralja Tomislava, gašen je zapaljeni otpad.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je tri intervencije i to:

  • od 14:00 do 14:30 sati, gašeno je zapaljeno smeće i rastinje na Bivoljem Brdu,
  • od 14:40 do 15:00 sati, gašeno je zapaljeno rastinje u Strugama,
  • od 14:40 do 15:35 sati, gašen je požar trave i rastinja u Gabela Polju.

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Tokom jučerašnjeg dana, IVJ Đurđevik imala je intervenciju na gašenju požara u unutrašnjosti privatnog stambenog objekta u naselju Priluk. Požar je ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 24.09.2016. godine, u 12:35 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju iz PS Mostar-Jug da se u rijeci Buni, ispod mosta „Lehina ćuprija“, u Blagaju, nalazi jedna granata. O zaprimljenoj prijavi obavješten je Tim za uklanjanje

NUS-a Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu  Kantonalni operativni centar civilne zaštite je primio dvije informacije o pronalasku NUS-a.

– dana, 24.9.2016. godine u 10:05 sati, od strane, Policijske stanice Hadžići, primili smo informaciju da se na lokalitetu Drozgometva nalazi jedna mina,

– dana, 24.09.2016.godine u 16:00 sati, od strane Građanina, primili smo informaciju da se na Kobiljoj Glavi, općina Vogošća, nalazi jedna tromblonska mina.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE