Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je 12 intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je 5 intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja. 

Općina Ravno. Požar koji je izbio jučer u  jutarnjim satima i kretao se prema selima Zagora i Trnčina još uvijek je aktivan, ali je stanje bolje u odnosu na jučer jer požar više ne prijeti stambenim objektima. 

Kanton 10.

Općina Drvar. Požar na prostoru općine Drvar na planini Jadovnik i dalje je aktivan. 

Zbog kiše koja je jutros padala u manjim količinama požar je manjeg intenziteta. Vidi se veliko izdimljavanje na požarištu, uposlenici šumarije i Civilne zaštite Drvar zbog nepristupačnog terena ne mogu do požarišta te je i dalje potrebno gašenje iz zraka.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala 4 intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja te jednu intervenciju na gašenju šume u mjestu Orašac. 

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je sljedeće intervencije na gašenju požara i to:

od 11:20 do 13:00 sati, u mjestu Gradina, gdje je gorjela divlja deponija smeća. Požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom.

od 12:15 do 13:00 sati, u mjestu Osmanagići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

od 14:05 do 16:00 sati, u mjestu Skokovi, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

od 14:30 do 15:30 sati, u mjestu Samardžići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je 3 intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju od 12:30 do 17:50 sati, u mjestu Krnjeuša, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Zeničko-dobojaki kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je 4 intervencije na gašenju suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima: krug preduzeća Arcelor Mittal, Smetovi, M-17, kod restorana Maredo i Lukovo polje. Svi požari su ugašeni.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju  na području Gornje Bočinje, u reonu zaseoka Grabovica, gdje je došlo do požara hrastove šume i niskog rastinja.  Zbog nepristupačnog terena i noći nije poznata površina područja koja je zahvaćena požarom. Vatrogasna jedinica općine  Maglaj, kao i nadležni čuvar šuma za navedeno područje su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju stavljanja pod kontrolu navedenog požara. Požar je ugašen, obzirom da je došlo do promjene vremenskih prilika, odnosno počela je da pada kiša koja je pospješila gašenje istog. Također u mjestu Čojluk, istog dana u 19:15 sati, izbio je požara suhe trave i jednog plasta sijena. Požar ugašen.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Dana 19.08.2017. godine, Vatrogasna jedinica općine Srebrenik  imala je dvije intervencije na gašenju požara i to u naselju Gornji Srebrenik gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini i naselje Babunovići – Šuljci gdje je gorjela divlja deponija smeća. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je šest manjih intervencija, od čega: jedna na gašenju otpadnog materijala, tri na gašenju trave i niskog rastinja te dva obezbjeđenja događaja.

VODOSNABDJEVANJE

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Na području općine Tešanj, sistem Kraševo i dalje je na snazi Odluka o I stepenu redukcije. 

Općina Olovo. Na području općine Olovo pod redukcijom u vodosnabdijevanju su MZ-e: Dolovi  i  Kruševo.

Općine Žepče i Zavidovići. Vatrogasne jedinice Žepča i Zavidovića, i dalje povremeno vrše dostavu vode ugroženom stanovništvu lokalnih seoskih vodovoda. 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE